Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Forbered bestyrelsen på generalforsamlingen

Hvordan kan jeres bestyrelse forberede sig bedst muligt til den kommende generalforsamling? Det er vidt forskelligt, hvordan bestyrelser i landets andelsboligforeninger forbereder sig til den årlige generalforsamling.

Vi anbefaler, at bestyrelsen i god tid, dvs. allerede inden regnskabsafslutningen eller senest et par måneder før den planlagte generalforsamling, sætter sig sammen med sine rådgivere, herunder administrator og banken, og får en drøftelse af, hvilke planer/forventninger der er til det kommende år, og om økonomien stemmer overens med forventningerne.
Det er en god mulighed for bestyrelsen, at få vendt tanker og ideer, samt få noget sparring inden generalforsamlingen.

Det kan også være, at bestyrelsen går med tanker om at igangsætte et renoveringsprojekt, men har brug for sparring til, hvordan projektet kan finansieres, og hvordan det påvirker f.eks. andelskrone og boligafgift.

Følgende emner kan være relevante at drøfte på mødet:

  • Vedligeholdelsesplan

  • Udvikling i boligafgiften

  • Afdrag eller afdragsfri lån, hvad kan vi gøre, og hvilken betydning får det

  • Skal foreningen have opsparing eller betale et ekstraordinært afdrag på gælden? Hvad kan bedst betale sig?

Mødet kan være med til, at bestyrelsen bliver klædt bedre på op til generalforsamlingen, og at relevante og aktuelle emner bliver bragt op i god tid. Herved kan bestyrelsen få belyst og besvaret vigtige spørgsmål, og viderebringe informationen til beboerne på generalforsamlingen.

Herved sikrer man sig, at:

  • Eventuelle renoveringsprojekter kan komme med på generalforsamlingen til vedtagelse.

  • Eventuelle merudgifter/besparelser kan medtages i budgettet og præsenteres for generalforsamlingen til vedtagelse.

På generalforsamlingen er det normalt at administrator deltager. Hvis bestyrelsen f.eks. skal præsentere nye finansielle forslag, kan det ligeledes aftales, at en boligforeningsrådgiver fra banken, deltager på generalforsamlingen for at støtte bestyrelsen i de forslag, der skal forelægges.

En god forberedelse kan spare foreningen for tid og omkostninger.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *