Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Westphall Erhverv

I et dynamisk marked med mange bestemmende faktorer er en vurdering foretaget af en erhvervsmægler det mest retvisende udtryk for en ejendoms markedsværdi.

Mange andelsboligforeninger, som har vedligeholdt og forbedret deres ejendom, har måttet sande, at ejendomsvurderingen ikke afspejler ejendommens markedsværdi, da de senere års prisudvikling på investeringsejendomme og ejerboliger har medført, at andelsboligforeningens værdi er steget.

Andelsboligforeninger kan med stor fordel få foretaget en vurdering af foreningens ejendom, så andelskronen fastsættes til den egentlige markedsværdi. Belåning af en tidssvarende, højere friværdi kan finansiere renoverings- og forbedringsarbejder – og det nuværende lave renteniveau bevirker, at der er råd til det!

Westphall Erhverv udfærdiger vurderingsrapporter med udgangspunkt i andelsforeningens/ejendommens forhold, eksisterende lejekontrakter, potentiale eller risici. Vi vurderer ejendommens udviklingsmuligheder, herunder alternative anvendelsesmuligheder. En vurderingsrapport er et fuldkomment beslutningsgrundlag for dispositioner over ejendommen.

En statsautoriseret ejendomsmægler og valuars vurdering af ejendommen giver et retvisende billede af andelsmedlemmernes reelle formue. Det giver mulighed for belåning – og det sikrer andelshaverne en korrekte pris for andelen ved fraflytning.

Westphall Erhverv besidder en stor praktisk erfaring i udfærdigelse af retvisende vurderinger af ejendommes markedsværdi som boligudlejningsejendomme. Samtidig kan Westphall Erhvervs udlejningsfunktion anvise lejere til erhvervslejemål i andelsforeningen.

Kontakt Westphall Erhverv og hør mere om, hvordan Westphall Erhverv kan hjælpe med opfyldelse af aktuelle behov, for så vidt angår vurdering og/eller udlejning af Deres ejendom – eller besøg www.we.dk

Westphall Erhverv – Kongevejen 157 – 2830 Virum – tlf. 70 27 26 72 – we@we.dk – www.we.dk