Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Warming integrationsidé halter

Andelsportal.dk har talt med socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten, som mener, at de private boligforeninger skal være med til at løfte de store boligsociale problemer, som ghettoiseringen i bl.a. København, Odense og Århus, ifølge borgmesteren har medført.

I første omgang vil borgmesteren nøjes med at opfordre andelsboligforeninger til at reservere hver 10. plads på ventelisterne til mennesker, som bor i socialt belastede boligområder, som Mjølnerparken på Nørrebro. Men hvis det ikke lykkedes via frivillighedens vej, så antyder Mikkel Warming, at han vil arbejde på et direkte indgreb overfor boligforeningerne.

Hvordan den private ejendomsret skal omgås valgte borgmesteren klogelig nok ikke at komme ind på, hvilket er meget rimeligt, set i lyset af bl.a. Enhedslistens forslag til at ændre lokalplanen, så en speciel ejendom (læs: Huset på Jagtvejen 69) skulle anvendes til et specielt formål.

ABF ikke afvisende – men mangler opbakning

Ifølge Mikkel Warming har ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) ikke været afvisende over for forslaget, og derfor vil borgmesteren fortsætte dialogen med interesseorganisationen. Andelsportal.dk satte en spørgeundersøgelse i gang og det ser ud til at ABF får lidt problemer med at hjælpe borgmesteren, hvis de vel og mærke vil afspejle deres medlemmers holdning.
Vi stillede nemlig følgende spørgsmål: Bør jeres forening reservere én lejlighed pr. opgang til f.eks. en indvandrerfamilie?

Undersøgelsen viste, at hele 78 % ikke synes det er en god ide, at kommunen skal have ret til at disponere over hver 10. andelslejlighed. Mens 16 % svarede ja til spørgsmålet og 6 % ikke kunne tage stilling til spørgsmålet.

Med andre ord viser undersøgelsen af Mikkel Warming får temmelig svært ved at gennemføre ideen uden at anvende magt og dermed eksproprierer hver tiende andelslejlighed. Og mon Ritt og Bondam tør være med på den – man ved jo aldrig!