Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Ventelister: hvordan og hvorfor?

Flere og flere andelsboligforeninger opretter eksterne ventelister, som følge af at det i den senere tid igen er blevet meget populært at købe andelsbolig i specielt de større byer. De boligsøgende har nu fået øje på ventelisterne som en unik mulighed for at få adgang til en andelsbolig. Men hvilke former for ventelister kan man egentlig have i en andelsboligforening?

Når andelshavere skal fraflytte deres andelsboliger vil de naturligvis gerne sælge den til en god pris og uden at bruge for meget tid på salget. En venteliste er en god løsning, fordi at sælger hurtigt kan finde en interesseret køber, og samtidig er ventelisten en mulighed for at andelsboligforeningen kan være med til at bestemme, hvem der skal have tilbudt at bo i foreningen.

Ventelister bliver af mange betragtet som et effektivt værktøj til at undgå penge under bordet. Med en venteliste kan andelshaver ikke selv bestemme, hvem lejligheden sælges til og kan dermed ikke vælge den højestbydende køber.

Interne og eksterne ventelister

De fleste andelsboligforeninger har et princip om, at andelshavere kan overdrage deres andelsboliger til nærmeste, som børn, ægtefæller, forældre eller søskende. Dernæst følger en intern venteliste, som muliggør, at de som bor i andelsboligforeningen har mulighed for at købe en anden bolig i foreningen. Flere foreninger har bestemmelser, der klargør hvor længe andele udbydes internt og hvem, der har ret til at købe en andel, hvis der er flere interesserede.

I mange andelsboligforeninger anvender man eksterne ventelister, hvor interesserede købere kan blive skrevet op. Når en lejlighed bliver sat til salg, inviteres de som er på ventelisten ud for at se andelsboligen. Er der flere, som ønsker at købe andelsboligen er det den, som er højest placeret på ventelisten, der får mulighed for at købe andelsboligen.

Interesselister

I nogle andelsboligforeninger vælger man at have en såkaldt interesseliste frem for en venteliste. Med interesselister er der mulighed for at foreningens beboere aktivt kan være med til at vælge hvilke beboere, der overtager andelsboliger. Når man bliver skrevet på en interesseliste er der ikke nogen garanti for at man får en bolig i foreningen, i stedet viser man sin interesse for foreningen. Foreninger som vælger at have interesselister har typisk nogle kriterier eller værdier, som de lægger vægt på hos kommende andelshavere. Det kan være en forening, hvor man prioriterer fordelingen af køn, alder, eller måske går op i at nye beboere har lyst til at deltage i fælles aktiviteter. Foreninger med interesselister afholder typisk en samtale med interessenter før de beslutter, hvem de ønsker at have med i deres andelsboligforening.

Kan der ikke findes nogle interesserede købere via ventelister og interesselister må sælgeren selv finde en køber.