Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Valuarvurdering kan betale sig

Som Andelsportal.dk omtalte i september måned, kan andelskronen stige væsentligt hvis foreningen vælger at ændre vurderingsprincip fra ejendommens anskaffelsespris eller den offentlige vurdering til en valuarvurdering. I nogle tilfælde kan andelskronen stige helt op til 50 %.

Ifølge statsautoriserede valuar Ove Jørgensen fra Nybolig Erhverv København er der stadig solid bund under markedet og en kraftig efterspørgsel efter udlejningsejendomme. Dette har en afsmittende effekt på vurderingen af andelsboligforeninger, og niveauet til den offentlige vurdering ligger mindst 20-30 % højere vurderer Nybolig Erhverv København.

Pressemeddelelse

AB Gruppen
Pressemeddelelse fra Andelsportal.dk
11. januar 2006 1. version

Andelslejligheder kan stige mere end 50% i værdi

Andelsportal.dk har undersøgt andelsboligforeningers vurderingsprincipper og kan konstatere, at den enkelte andelslejlighed kan stige med mere end 50% i værdi, hvis andelsboligforeningen ændre vurderingsprincip.

I forlængelse af den nye lovgivning på andelsboligområdet kan den enkelte andelshaver nu belåne sin andel. Derfor er der stigende interesse for at andelskronen (værdien af andelslejligheden) skal være så høj som mulig, så også andelshaverne kan drage fordel af de stigende priser på det danske ejendomsmarkedet.

Værdistigningen fremkommer hvis foreningen ændrer vurderingsprincip fra enten ejendommens anskaffelsespris eller den offentlige vurdering til en valuarvurdering. Det kræver dog en generalforsamlings beslutning og at en statsautoriserede valuar årligt vurderer ejendommen til handelspris – herved opskrives andelshaverens andelskrone som oftest væsentligt og ikke sjældent op til 50%.

Stigende priser på udlejningsejendomme

Ifølge statsautoriserede valuar Ove Jørgensen fra Nybolig Erhverv København er der store beløb på spil; “Vi har vurderet ejendomme det sidste halve år i København, som i gennemsnit er steget mellem 20 % til 30 % og helt op til 57% – i sidstnævnte eksempel kunne den enkelte andelshaver sælge/belåne sin lejlighed til mere end det dobbelte af den tidligere vurdering”, udtaler Ove Jørgensen fra Nybolig Erhverv København.

Årsagen til de stigende vurderinger hænger bl.a. sammen med den meget lave rente – “Investorerne er villige til at købe en ejendom, som kun forrentes 2-3 % årligt, da renten er så lav i øjeblikket”, fortæller Ove Jørgensen og fortsætter, “Det er dog væsentligt, at foreningen vælger en autoriseret valuar, som har den rette markedsindsigt. Det er nemlig en forudsætning, at valuaren i det daglige beskæftiger sig med salg af udlejningsejendomme, så de kender den aktuelle markedsværdi på foreningernes ejendomme”

“Andelsportal.dk anbefaler dog, at foreninger hensætter 15 % af ejendommens nye vurdering til fremtidige reparationer og vedligeholdelser, så foreningen har en buffer”, udtaler Martin Borgstrøm fra Andelsportal.dk.

Andelsportal.dk, som drives af AB Gruppen, servicerer landets andelshavere og andelsboligforeninger med bl.a. gratis rådgivning, nyheder på boligmarkedet og arbejdsopgaver i udbud. Portalerne har over 15.000 månedlige brugere og i 2005 har portalen sammen med sin søster portal Ejerportal.dk videreformidlet arbejdsopgaver for mere end kr. 500 millioner.

Kontakt direktør Martin Borgstrøm på telefon 7733 4000 eller mb@abgruppen.dk for mere information og billedmateriale – andelsportal.dk