Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Valuar frifundet i sag om overpris

Østre Landsret frifandt i går både valuar og sælgere af en andelslejlighed i andelsboligforeningen Ringertoften i København for at være skyld i, at køber betalte overpris. Dommen kan blive en principielsag for flere andelshavere.

Sagen har kørt siden 2009 og var den første af i alt 78 søgsmål fra andelshavere i Ringertoften. Andelshaverne har sagsøgt valuaren for at have vurderet andelsforeningens ejendom til en pris, som var urealistisk høj. Andelshaverne hævder, at de har lidt store tab grundet de høje vurderinger og har tilsammen sagsøgt valuaren for et tocifret millionbeløb.

voldsomt urealistisk og åbenbart forkert

I årene mellem 2005 og 2007 vurderede valuaren foreningens ejendom til en værdi mellem 520 og 580 millioner. En skønsmand har efterfølgende vurderet at ejendommen blot havde en værdi mellem 365 og 415 millioner kroner.

Sidste år dømte retten på Frederiksberg valuaren og sælgerne af lejligheden til at tilbagebetale et samlet beløb på 128.132 kroner, svarende til tabet i forbindelse med overprisen. Retten på Frederiksberg fandt i den forbindelse valuarens vurdering voldsomt urealistisk og åbenbart forkert.

Årsagen til denne dom var basseret på en sammenligning af valuarens vurdering og skønsmandens vurdering.

Principielsag for flere andelshavere

Dommen blev anket til landsretten, der nu har frifundet både valuar og sælger.

Argumentationen for at frifindelsen var, at det ikke var bevist, at vurderingerne afveg og at vurdering af ejendomme altid vil være en sag forbundet med en vis usikkerhed.

Et andet argument for at frifinde valuaren bestod i at boligmarkedet i perioden mellem 2005 og 2008 (perioden hvor valuaren vurderede ejendommen) var særdeles atypisk. I årene 2006 og 2007 var der gang i boligmarkedet, men i 2008 stagnerede handlen.

Sagen er blevet kaldet en principielsag, fordi at man mener at afgørelsen kan få betydning for andelshavere i hele landet. Til DR Nyheder fortæller advokat for de 78 andelshavere, Jeppe Brandorff Stefansen, at domsafsigelsen føles som en mavepuster. På baggrund af kendelsen slutter advokaten, at det nu er meget svært at få dømt valuarer.

Læs mere om metoder til vurdering af andelsboliger, herunder valuarvurderinger i denne artikel.