Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Tilstandsrapporter er en rigtig god idé

I forbindelse med den lovpligtige energimærkning (EMO) udføres en meget grundig gennemgang af ejendommen. Hér gennemføres en rent teoretisk beregning af bygningens energimæssige ydeevne samt en standardiseret beregning, som har til formål, at dokumentere potentialet for energibesparelsen. Det kan være en god idé, hvis man samtidig med energimærket også fårudarbejdet en total tilstandsvurdering af bygningen og en deraf følgende drifts- og vedligeholdelsesplan, som kan bruges ved fremtidige budgetlægninger i ejendommen. Dette vil kunne gøres nemt og forholdsmæssig billigt.

Hvordan har ejendommen det?

En tilstandsrapport indeholder en systematisk gennemgang og fotoregistrering af en række udvalgte bygningsdele. I praksis naturligvis alle de væsentligste bygningsdele i en ejendom. På baggrund af en bygningsdelsbeskrivelse redegøres der for omfanget af eventuelle skader og/eller svigt. I rapporten redegøres yderligere for følgevirkningerne, af de nævnte skader eller svigt såfremt de ikke udbedres i tide. Tilstandsvurderingen afsluttes derfor altid med et konkret forslag til udbedring af de fundne og beskrevne skader og/eller svigt. Tilstandsvurderingen udbygges med en konkret drifts- og vedligeholdelsesplan. Ovenstående tekst er leveret af Wormslev, rådgivende ingeniører, som bl.a. beskæftiger sig med udarbejdelsen af tilstandsrapporter, der kan udbyggesmed drift- og vedligeholdelsesplanlægning.

Drifts – og vedligeholdelsesplanlægningen omfatter:

1. Forslag til vedligeholdelse eller udskiftning for hver enkelt bygningsdel

2. Vurdering af om indsatsen er forebyggende eller afhjælpende

3. Vurdering af om udskiftning eller modernisering er nødvendig.

4. Vurdering af levetid/restlevetid baseret på normalvedligeholdelse, ved genopretning eller ved modernisering

5. Vurdering af eftersyns -og vedligeholdelses interval, første vedligehold, evt. totalmængde som skal udbedres, evt. enhed og enhedspris.

6. Oversigt over den samlede omkostning for vedligeholdelse/udskiftning af hver analyseret bygningsdel.

Ovenstående tekst er skrevet med hjælp fra Wormslev, rådgivende ingeniører, som bl.a. beskæftiger sig med udarbejdelsen af tilstandsrapporter, der kan udbygges med drifts- og vedligeholdelsesplanlægning.