Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Tilskud til opsætning af individuelle vandmålere

Københavns Energi og Københavns Kommune har en fælles målsætning om, at vandforbruget skal reduceres fra 121 l. i døgnet pr. beboer i 2005 til 110 l. i døgnet pr. beboer i 2010.

Et af midlerne til at opnå dette mål er tilskud til opsætning af individuelle vandmålere. Derfor har Københavns Kommune oprettet en tilskudsordning der skal fremme opsætningen af individuelle vandmålere i København.

Tilskud frem til 2010

Frem til 2010 vil der hvert år blive afsat 1 mio. kr. til at støtte opsætningen af individuelle vandmålere i private husstande i Københavns Kommune. Ansøgningsfristen er hvert år den 1. maj.

Tilskuddet vil typisk blive uddelt som engangsbeløb på op til 1.000 kr. pr. lejemål. Tilskuddet kan aldrig overstige omkostningerne for køb og opsætning af målerne.

Hvis der i ejendommen allerede er forberedt for målere eller der er installeret koldt- eller varmtvandsmålere i en husstand, kan der maksimalt gives tilskud på 500 kr. pr. husstand. Størrelsen på det endelige tilskud vil blive vurderet fra sag til sag.

Sådan søger I tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet, skal I udfylde ansøgningsskemaet, som I enten kan printe ud fra individuelle vandmålere eller rekvirere hos Jens Peter Brenøe via e-mail jpbr@ke.dk eller på telefon 27 95 37 11.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Københavns Energi sammen med kopi af referatet fra ejendomsforeningens generalforsamling, hvor det fremgår at foreningen har besluttet at opsætte individuelle vandmålere på nedenstående vilkår. Derudover skal I vedlægge et gældende tilbud fra en VVS-installatør, som I selv vælger. Tilbuddet skal indeholde pris på både indkøb og opsætning af målere.

Målerne skal opfylde Erhvervs- og Boligstyrelsens retningslinjer vedr. individuel forbrugsmåling. Det er et krav, at der bliver installeret både koldt- og varmtvandsmålere. I kan læse mere om de gældende regler på www.dansk-metrologi.dk/Legal_metrologi. Der skal foretages individuel afregning efter de individuelle målinger i de enkelte husstande i foreningen. Hvis der bevilges tilskud, skal målerne være installeret inden den 1. oktober 2006. Eventuelle udgifter afledt at problemer med målere eller som følge af installationen af målerne er Københavns Energi uvedkommende. Foreningen skal i de kommende tre år efter installation af individuelle vandmålere, hvert år den 1. maj melde tilbage til Københavns Energi om forbruget i den forløbne periode. Foreningen må ikke allerede have påbegyndt opsætning af vandmålere, når der søges tilskud, da formålet med tilskudsordninger er at fremme opsætningen af målere.

Udvælgelseskriterier

Der vil primært blive lagt vægt på ejendommens forbrug af vand i liter pr. beboer pr. døgn. Baggrunden for denne prioritering er, at det formodes at der i de ejendomme er den største mulighed for besparelser.

Hvis der er flere ansøgere, der har angivet det samme vandforbrug pr. beboer pr. døgn, vil vi prioritere efter størst mulig geografisk spredning og dernæst husstandstype (andel, ejer, almen eller privat).

Der er dog undtagelser fra ovenstående, hvis det kan give Københavns Energi viden om udviklingen i vandforbrug i en speciel type af boliger eller boliger med en særlig beboersammensætning, f.eks. områder med haveforeninger eller rækkehuse eller område med stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end Dansk. Ligeledes kan vi vælge at give tilskud til foreninger med lavere vandforbrug, hvis tilskuddet understøtter andre vandbesparende tiltag, der er lavet i foreningen.

Vi ønsker at bruge hele tilskudspuljen hvert år, og derfor vil der være foreninger, der kommer på venteliste, hvis der skulle være andre foreninger der springer fra.