Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Tilskud til individuelle vandmålere

Københavns Energi har i otte år administret en tilskudsordning til etablering af individuelle vandmålere. Administrationen af ordningen har givet Vandsparerådgivningen i Københavns Energi en bedre forståelse af, hvornår og for hvem, det kan betale sig at investere i individuelle vandmålere. Resultatet er bedre rådgivning af kunderne, især omkring økonomien i projektet.

Erfaringer med tilskud til individuelle vandmålere i boligforeninger i Københavns Kommune Københavns Energi har siden 2001 administreret en tilskudsordning for Københavns Kommune, hvor der gives tilskud til etablering af individuelle vandmålere i boligforeninger – eje, leje og andel – i kommunen. Københavns Kommune har i sin vandforsyningsplan en målsætning om, at døgnforbruget pr. borger i kommunen skal nedbringes til 110 liter pr. person pr. døgn i 2010. I skrivende stund er gennemsnittet i Københavns Kommune 114 liter pr. person pr. døgn.

Tilskudspuljen, som administreres af Københavns Energi, er på 1 million kr. om året. Pengene uddeles først og fremmest til boligforeninger med et højt eller hurtigt stigende vandforbrug. Tilskuddet er på maksimalt 1.000 kr. pr. lejlighed.

Kigger man på udgifterne til målere og montering, drift og aflæsning samt løbende udskiftning af målerne, kan man hurtigt se, at tilskuddet i sig selv ikke gør det til en god forretning at etablere individuelle målere. Ideen med tilskudsordningen er at hjælpe projekterne på vej i selve beslutningsfasen – som et incitament blandt flere til at få sat individuelle målere op.

Selv med tilskud fra Københavns Energi, kan det reelt kun betale sig økonomisk, dvs. tjene sig ind, at etablere individuelle målere hvis:
– man kan nøjes med to målere pr. lejlighed
– man alligevel skal have lavet arbejde på rørene
– forbruget er virkelig højt

Foreninger som vælger at etablere individuelle målere gør det da også oftest, fordi det er mest retfærdigt med individuelle vandregninger, eller fordi de skal have skiftet stigstrenge og derfor er pålagt at klargøre til målere alligevel.

Jo mere, der bruges, jo mere kan der spares

Fordi tilskudsordningen efterhånden har fungeret i en årrække, kan vi nu se, hvilken effekt etableringen af individuelle vandmålere har på udviklingen af vandforbruget i de ejendomme, der får dem. Dermed kan Vandsparerådgivningen i Københavns Energi nu give bedre rådgivning, med realistiske vurderinger af, hvor meget vand en ejendom kan forvente at spare med individuelle vandmålere. Dermed bliver det lettere for kunderne at vurdere økonomien i investeringen.

Og det er en god investering, hvis man skal kigge på vandbesparelser alene:
I gennemsnit har ejendommene sænket det årlige vandforbrug med ca. 20%. Der er dog tale om gennemsnit, dvs. at der er stor forskel på hvor meget ejendommene kan spare på vandet.

Der har vist sig et både interessant og logisk mønster, nemlig at jo højere forbruget er, før målerne sættes op, jo større fald i forbruget kan man forvente siden hen. Storforbrugende foreninger, (med et forbrug højere end 180 liter pr. beboer pr. døgn) sparer op til 40 % ved at få sat målere op, mens foreninger som blot ligger lige over gennemsnittet for kommunen, ganske vist også får besparelser, men slet ikke i samme målestok, typisk 10-15 %. Denne viden afspejles i på administrationen af tilskudsordningen. P.t. gives ikke tilskud til ejendomme, der har et vandforbrug, som er lavere end kommunens gennemsnit på 114 liter pr. person pr. døgn.
I sidste ende handler det om at spare vand, og der er simpelthen mest at hente hos dem, der forbruger mest.

Baggrunden for dette mønster i besparelsespotentialet kan være, at regningen for vandet naturligvis rammer hårdest hos dem, der bruger mest – man ser et hurtigere fald i forbruget, når ’den personlige vandregning’ tredobles, end når den blot stiger 10 %.

En anden årsag kan være, at defekte installationer (som typisk er de største syndere bag et højt forbrug) udbedres væsentlig hurtigere, når man selv hænger på regningen – et defekt toilet får ikke lov til at løbe i månedsvis, hvis man selv skal betale for vandet.

En sidste faktor kan være, at man i de foreninger, der virkelig har et højt forbrug, bruger tid og penge på store informationskampagner til beboerne, når målerne bliver sat op – så man måske får ændret mange af de dårlige vaner.

Holder det?

Fordi tilskudsordningen har fungeret siden 2001 er det nu muligt – forsigtigt – at sige noget udviklingen i vandforbruget på længere sigt.

Det største fald sker året efter, at målerne sættes op, dvs. umiddelbart efter at beboerne får den første vandregning baseret på aflæsning af egen måler. Derefter falder forbruget noget langsommere i yderligere et par år, hvorefter man ser, at forbruget stagnerer eller ligefrem stiger svagt. Det er meget naturligt, fordi målere er adfærdsregulerende – efter et par år bliver man mindre opmærksom på forbruget, og begynder at sløse.

Vandsparerådgivningen i Københavns Energi sørger derfor for opfølgende kontakt til de boligforeninger, der har fået etableret individuelle vandmålere med tilskud. Foreninger med et stigende eller stagnerende vandforbrug får tilbudt besøg af en vandsparerådgiver, gratis informationsmateriale eller f.eks. perlatorer, så foreningen kan fastholde vandbesparelserne.

Individuelle vandmålere sparer vand, også på lang sigt

Forbrugstallene fra de individuelle målere, som er sat op med tilskud, viser at det uden tvivl er et effektivt redskab til at opnå vandbesparelser i boligforeninger. Oven i købet virker målerne mest effektivt, hvor der er mest brug for dem – altså i de foreninger der har det største vandforbrug – hvad enten dette nu skyldes defekte installationer, sløseri eller uvidenhed.

Faldet i vandforbruget er permanent – efter nogle års fald, stagnerer forbruget på et lavere niveau. Målerne er dog ikke et vidundermiddel – de er først og fremmest adfærdsregulerende, og det betyder at der skal følges op – eller strammes op! – efter nogle år, så man holder fast i de gode takter.

Tilskudsordningen fortsætter foreløbig frem til 2010, hvor Københavns Kommune skal revidere den nuværende vandforsyningsplan.