Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Storm gav øget beskæftigelse

Stormen i januar var stærkt medvirkende til, at antallet af beskæftigede inden for byggeri og anlæg steg i årets første kvartal. Desuden var der fremgang for anlægsvirksomhed, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

Beskæftigelsen inden for byggeriet steg med 1,7 pct. fra fjerde kvartal 2004 til første kvartal i år, når der korrigeres for sæsonudsving. Heraf steg antallet af beskæftigede inden for reparation med 2,0 pct. og anlægsarbejde med 1,2 pct., mens nybyggeri så et fald på 1,7 pct.

Ses der på brancher i stedet er det tømrermestre, der topper listen med en fremgang i antallet af beskæftigede på 7,4 pct. efterfulgt af murermestre med 4,8 pct. El- og VVS-installatører samt glarmestre oplevede til gengæld et fald i beskæftigelsen.

I alt var 161.800 beskæftigede ved bygge og anlæg i første kvartal 2005 mod 159.100 i fjerde kvartal 2004 , opgjort sæsonkorrigeret.

De faktiske tal viser, at der inden for bygge og anlæg var 154.300 beskæftigede i første kvartal. Den samlede beskæftigelse er derved steget med 6300 personer i forhold til samme kvartal året før.