Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Stadig flere andelsboliger vurderes af valuarer

De offentlige vurderinger af andelsboliger er ofte for lave. Derfor gør stadig flere andelsboligforeninger nu brug af valuarer for at opnå den rigtige markedspris på deres boliger. Og det er yderst fornuftigt, mener Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) – for dermed får man en god og professionel vurdering af ejendommenes egentlige værdi, og det lønner sig.

De offentlige vurderinger af andelsboliger er oftest for lave, og giver ikke andelshaverne et ærligt billede af deres reelle ejendomsværdi. Derfor vinder valuarvurderinger stadig mere frem på andelsboligområdet, mener man i DE – en vurdering, der bakkes op af en ny tværministeriel analyse.

“Valuarerne har travlt med at vurdere andelsboliger i disse år. Flere og flere andelsboligforeninger i hele Danmark skifter nemlig til valuarvurdering for at få fastsat den egentlige markedspris. Det er til glæde for andelshaverne, som dermed får fuldt udbytte af de stigende priser på ejendomsmarkedet,” siger DE’s formand Steen Winther-Petersen.

På grund af nye lånemuligheder og stigende ejendomspriser er det i dag klart i andelshavernes interesse at få vurderet til markedspris, og det er andelsboligforeningerne for alvor ved at få øjnene op for. En analyse fra en tværministeriel arbejdsgruppe viser, at 20 pct. af andelsboligerne på landsplan anvender valuarvurdering, mens det i hovedstaden er hele 27 pct. Det svarer til i alt cirka 37.000 boliger, hvoraf de 25.000 boliger er overgået til valuarvurdering inden for de seneste fem år.

“Valuaren skal ramme markedsprisen her og nu for boligudlejningsejendommen i sin vurdering – dvs. den pris, en investor på vurderingsdagen vil betale for ejendommen. Priserne på det marked er steget voldsomt i de seneste år, bl.a. fordi der udbydes færre og færre,” påpeger Steen Winther-Petersen.

28.000 andelsboliger har opnået en højere vurdering efter skiftet fra offentlig vurdering til valuarvurdering. Det har givet den enkelte andelshaver bedre økonomiske vilkår og bedre muligheder for at optage lån. Samtidig er det DE’s synspunkt, at rigtige markedspriser vil udviske den udprægede brug af betaling af penge under bordet.

“Markedspriser fjerner grundlaget for sorte penge på andelsboligmarkedet. Det er en sund udvikling for hele boligmarkedet,” siger formanden.

Steen Winther-Petersen stiller sig uforstående over for kritikken af for høje valuarvurderinger: “Prisudviklingen overrasker mange, og i den seneste tid har der fra enkelte steder været kritik af de høje valuarvurderinger. Men det er helt ubegrundet. Valuaren er ejendomsmægler og kender markedet bedre end nogen anden. Priserne er høje, og afkastkravet er lavt for tiden. Det skal afspejle sig i vurderingen af andelsboligejendommen. Ellers svigter valuaren sin opgave,” siger han.

Hvis enkelte banker er bekymrede for, om priserne holder, må de – påpeger Steen Winther-Petersen – tage højde for det i deres udlånspolitik: “Valuaren skal ikke sætte vurderingen ned i dag, fordi rentestigninger kan få priserne til at falde i fremtiden. Her gælder samme spilleregler som på ejerboligmarkedet,” fastslår han.

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening