Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Specialister i bygningsrenovering

Jens Madsens Tegnestue har i 25 år været førende i forbindelse med gennemførelse af komplicerede byfornyelsesprojekter. Firmaet er specialister i bygningsrenovering og har stor erfaring med samarbejde med såvel kommunen som med beboerne. Derfor tilbyder Jens Madsens Tegnestue nu andelsboligforeningerne den store erfaring, der er indhøstet under byfornyelsen. Jens Madsens Tegnestue har løsninger indenfor byfornyelse, bygningsrenovering og tagboliger samt drift og vedligeholdelse.

Ved totalrådgivning indebærer projektforløbet planlægning, beboermøder, projektledelse, projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Den enkelte opgave udføres typisk i projektgrupper, der bemandes med en sagsansvarlig og medarbejdere fra de relevante faggrupper.

Denne form for opgaveløsning i projektgrupper har erfaringsmæssigt givet de bedste resultater og sikrer en frugtbar dialog mellem de involverede parter samt en høj kvalitet af det færdige produkt.

Læs mere om Jens Madsens Tegnestue på www.jmt-ark.dk.

Kontakt Jens Madsens Tegnestue på tlf. 33 32 15 13, fax 33 32 94 13 eller e-mail info@jmt-ark.dk.