Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Seniorparadiset Ved Gadekæret

På den københavnske vestegn, nærmere betegnet Fløng, ligger Ved Gadekæret, som er et bofællesskab for seniorer. Her udlever beboerne deres tredje alder med fælleshus, petanque bane og et unikt fællesskab. Kom med inden døre og hør lidt om hverdagen og foreningslivet i en af Danmarks bedst fungerende seniorbofællesskaber.

Kaffekopperne klirrer og snakken går lystigt i Ved Gadekærets fælleshus, hvor der er ved at blive dækket op til den ugentlige eftermiddagskaffe. Andelsboligforeningen Ved Gadekæret er et seniorbofælleskab med 22 beboere og hver torsdag mødes de, som har tid og lyst til en kop kaffe. 12 beboere er mødt op i dag og stemningen er munter. Der bliver grinet, joket, fortalt og forklaret. Som udefrakommende er man ikke i tvivl om, at de tilstedeværende er glade for hinanden, og for at være en del af foreningens fælleskab.

Første seniorbofællesskab i Høje Taastrup

Ved Gadekæret består af 18 selvstændige rækkehuse og et enkelt fælleshus placeret i midten af husene. Størrelsen på husene varierer mellem 65 og 95 m2 og der bor både par og enlige i foreningen. Ved Gadekæret er beliggende i Fløng, som er en mindre by i Høje Taastrup Kommune. Beboerne er friske seniorer på mellem 54 og 86, som kun har lidt af de skavanker, som alderdommen fører med sig.

Når nye beboere skal flytte ind, er det et krav, at de er plus 50, og de må heller ikke medbringe hjemmeboende børn, forklarer Leif Bentsen. Han har boet i foreningen i seks år, har været med i bestyrelsen i tre år og de sidste to år har han været formand for Ved Gadekæret. Leif forsætter: Det vigtige for os er, at de som er med passer ind og har lyst til at deltage i fællesskabet.

Ved Gadekæret blev indviet i februar 2002. Siden 1999 havde en initiativgruppe, som var interesseret i at skabe et seniorbofællesskab, arbejdet sammen med kommunen på projektet. Der var flere hundreder, der meldte sig, da vi begyndte i starten, fortæller Birthe, som har været med helt fra det første spadestik. Efter at interessegruppen havde afholdt en lang række møder, fandt Høje Taastrup kommune et stykke jord i Fløng. Byggeriet blev etableret, interesserede kom ud og så på området, og da de flyttede ind var det første seniorfællesskab i Høje Taastrup Kommune en realitet.

Da Leif og hans kone valgte at blive skrevet på interesselisten i Ved Gadekæret var hans kone ikke så mobil. Her var Ved Gadekæret hensigtsmæssigt fordi foreningen er indrettet med hensyn til beboere, som er præget af alderdomsskavanker. Her er der taget højde for seniorenes behov og boligerne er bygget uden trapper til ældre mennesker. Det er let at komme rundt og i fælleshuset har man en teleslynge som bliver brugt ved større fællesmøder.

Eftermiddagskaffe og petanque

Fællesskabet er helt centralt for beboerne i Ved Gadekæret. I sommermånederne mødes de en gang om ugen og spiller petanque på foreningens petanquebane, og bagefter drikker de eftermiddagskaffe ved foreningens fælleshus. Fælleshuset spiller en central rolle i Ved Gadekæret og derfor ejer hver beboer en lille del af fælleshuset og det areal, det er beliggende på. Hver bolig har 10 procent af deres boligareal beliggende på området for fælleshuset. Så fælleshuset er vores allesammens fællesareal, forklarer Leif.

Leif Bentsen, formand i AB Gadekæret

Fælleshuset bliver brug flittigt og danner ramme om mange aktiviteter. Her afholdes fællesspisninger, gymnastiktimer, påske- og julefrokoster, fødselsdage, beboermøder og spilles billard. Vi kan også finde på at gå ud og spise sammen. Vi har et forsamlingshus heroppe, eller en restaurant i Hedehusene. Vi har også en gang været ude og sejle med Saga Fjord. Og så tager vi på skovtur fortæller Bente, som også er én af de beboere, der har boet i Ved Gadekæret i de 13 år foreningen har eksisteret.

Der er ikke nogle af Ved Gadekærets beboere, der tidligere har boet i andelsboligforening. Alligevel har de fundet det kollektive element ved at bo i bofælleskab attraktivt på deres ældre dage. Fælleskab og tryghed er centrale elementer, men som Leif fortæller er det også vigtigt, at der er respekt for den individuelle: Vi har mange arrangementer, men man behøver ikke at komme. Til fællesspisningerne har vi en liste liggende. Hvis man ikke kommer melder man bare fra på den. Alt det her er frivilligt. Der er ikke nogen tvang. Ligesom det her siger Leif med henblik på forsamlingen, der sider omkring ham til eftermiddagskaffe. Der er ikke nogen tvang – det er frivilligt, og se bare hvor mange der kommer.

Mændene er i undertal

Som i så mange andre seniorbofællesskaber er der en overvægt af kvinder. På spørgsmålet til hvordan kønsfordelingen er i AB Gadekæret bliver der også grinet: Hvad kan du se her? siger Leif og kigger sig omkring. Ved kaffebordet sidder 12 beboere og kun 3 af dem er mænd. Hvis valget står imellem at tildele en bolig mellem en ligestillet mand og kvinde, så vil vi nok hælde lidt til en mand. I dagligdagen har vi ikke noget problem med det, men der er altså underskud af mænd – det må jeg sige, siger Leif. Det er det rene Paradise Hotel herude lyder det fra en af de mandlige beboere, med henvisning til fordelingen af mænd og kvinder i boligforeningen. Foreningen har en tradition, hvor mændene, som er i mindretal får lov til at stå for en fællesspisning. En gang om året er det mændene, der laver mad, og så er det noget rigtigt mandemad – så får vi gule ærter eller sådan noget. Det gør vi til lidt af en fest.

Det er det rene Paradise Hotel herude.

– Mandlig beboer, AB Gadekæret

Stegt flæsk til generalforsamlingen

Her er rigtig meget medbestemmelse, fortæller Leif og tilføjer som formand bestemmer jeg ingenting og selskabet griner af hans bemærkning. Kamp om formandsposten i bestyrelsen kan foreningen dog ikke prale af. Vi havde en dygtig formand, som sad på posten i 10 år. Da han synes, at det var ved at være tid til at en anden skulle afløse tog jeg over forklarer Leif. Selvom beboerne ikke står i kø for at tiltræde formandsposten, er de stadig meget engagerede, og deltager alle aktivt i foreningsarbejdet.

Alle beboere deltager i de mere formelle møder, som generalforsamlinger og regnskabsmøder, hvor der bliver gjort lidt ud af at gøre det til et hyggeligt arrangement: Der bliver lagt lidt kød på til sådan en generalforsamling. Stegt flæsk med persillesovs er fast tradition. Til regnskabsmøderne er der nogle, der køber nogle sjove øl ind, som vi skal smage og når vi har ølsmagning er der altid fuldt hus, siger Leif smilende.

Foreningen har også flere udvalg, der varetager forskellige ansvarsområder. Her er rengøringshold, flaghold, interesselisteudvalg og fællesområde-udvalg. Græsplænen tager Ole sig af. Han går under kælenavnet græsplænernes overhøjhed, fordi han går op i og har forstand på vedligeholdelsen af græsset. Med hensyn til fællesopgaver, der har vi et princip, der hedder: Man yder efter evne og nyder efter behov. Og det har jo så vist sig i de tretten år vi har eksisteret, at der er nogle der bliver ældre, og så gør de bare, hvad de kan, fortæller Leif.

Eftertragtet af flytte i seniorbofælleskab

De første bofællesskaber for seniorer i Danmark blev bygget i 1987. Det første seniorfællesskabet kan betragtes som et eksperiment, men det viste sig hurtigt at boformen appellerede til mange ældre, som ønskede denne boform. Siden det første seniorbofællesskab blev etableret er der blevet etableret omkring 300 seniorbofællesskaber i Danmark. Efterspørgslen kan også mærkes i Ved Gadekæret, hvor foreningen ofte får henvendelser fra interesserede, der ønsker at blive nye beboere i foreningen. Den sidste uge har vi fået to henvendelser, fortæller Birthe, der tager sig af foreningens interesseliste. De finder os på vores hjemmeside, tilføjer Leif.

Ved Gadekæret har ikke nogen venteliste, men anvender derimod en interesseliste, når en bolig bliver ledig. De som gerne vil på interesselisten bliver inviteret med på et beboermøde. Stort set alle deltager i beboermøderne, så vi kan være med til at afgøre om de passer ind. Når interesserede har fået en tår kaffe og præsenteret sig selv, bliver de sendt udenfor døren og så snakker vi om det er nogle, som vi kunne være interesserede i at have boende i vores boliger“ forklarer Leif.

Boligerne i Ved Gadekæret bliver som regel kun ledige, når en beboer går bort. Jeg tror vi har mistet 13 beboere i alt siden vi startede. Hvis der eksempelvis er en der mister en ægtefælle, så har man altså en forfærdelig god støtte i de andre beboere. Det er en stor fordel at man i de svære situationer har fællesskabet“ fortæller Birthe. Der er dog også blevet ledige boliger i Ved Gadekæret fordi nye par er blevet dannet og beboere, der har mistet deres ægtefæller er begyndt at danne par.

Bedst fungerende

Som besøgende i AB Gadekæret efterlades man med et indtryk af et seniorbofællesskab, hvor beboerne er glade for og stolte af at bo i. Humoren er kærlig og indforstået beboerne imellem og tonen er munter. Bente, som er en af beboerne, beskriver stedet således: Det bedste ved at bo herude er det kammeratskab og det sociale vi har sammen og en anden beboer stemmer i:

Fælleskabet er det allerbedste. Børge påpeger, at det faktum at der ikke bliver forskelsbehandlet er vigtigt for ham: Man giver ikke gaver individuelt, men får en kurv fra alle de andre, når man har fødselsdag. Så er der ikke nogen forskelsbehandling, og det synes jeg er en god ting.“

Beboerne tager sig af hinanden og har skabt et trygt nabomiljø: Vores børn er også glade for at vi bor her. De ved at vi passer på hinanden og at vi har det godt med hinanden. Leif stemmer i: Vi praler jo af være den bedst fungerende forening herude, siger han med et glimt i øjet.