Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Sagen om Ringertoften endte ikke i højesteret

Sagen om salg af andelslejligheder til overpris i AB Ringertoften er nu forbi. Ringertoften, der i landsretten ikke havde fået medhold i, at der var tale om en overprissag, havde håbet på at få taget sagen op i højesteret. Dette er dog mislykkedes. Dermed er retssagen endt med et nederlag til AB Ringertoften, da sagen ikke blev betragtet som en sag om overpriser.

5 års retssag endte med nederlag for Ringertoften

AB Ringertoften i Københavns Nordvestkvarter, der er en af Danmarks absolut største andelsboligforeninger, har de seneste 5 år befundet sig i en retssag om salg af andele til overpriser. Rigtig mange andelshavere i foreningen har haft mange penge ude at svømme, da foreningens andelslejligheder faldt med op til 90% i værdi fra den ene dag til den anden. De mistede penge kommer de berørte andelshavere desværre ikke til at se igen, da foreningens retssag mod valuaren ikke blev taget op i højesteret. Selvom AB Ringertoften fik medhold i Byretten, var det valuaren, der i 2005 havde vurderet ejendommen, som fik medhold i Landsretten, i at der ikke var tale om en overprissag – og da sagen ikke kommer for højesteret er Landsrettens dom dermed stadfæstet. Konklusionen ifølge domstolene er derfor, at andelene i AB Ringertoften mellem 2005-2009 ikke blev solgt til overpriser.

Set fra andelshavernes perspektiv, giver denne afgørelse selvfølgelig valuarerne uforholdsmæssig stor magt, når de kan vurdere 250 millioner kroner forbi, og stadig have retten på sin side. Det kan ikke udelukkes, at der vil opstå problematikker for andelshavere i fremtiden som følge af dommen.

Lang tids venten overstået for Ringertoften

Uanset retssagens udfald, ville det på grund af sagens natur være svært for de berørte andelshavere at få deres tabte penge tilbage. Det skyldes, at pengene skulle tilbagebetales af de sælgere, der havde solgt andelene til overpris. I mange tilfælde blev andelslejlighederne i Ringertoften solgt mellem venner og familie, der i god tro havde solgt til den værdi, andelene var blevet vurderet til på salgstidspunktet. Derfor kunne det potentielt blive nogle ubehagelige søgsmål hver enkelte berørte andelshaver skulle gå ind i. Men rent principielt havde Ringertoften håbet på at have fået medhold i højesteret, som bestyrelsesmedlem i AB Ringertoften Siri Håker fortalte til Andelsbolig Nyt i efteråret: Det kan vise sig at blive vanskeligt at få erstatninger, da mange af sælgerne ikke har de penge, de har taget for meget – de har måske brugt pengene til at købe en ny bolig eller lignende. Derfor kan det ende med at blive en teoretisk sejr.

Med henblik på de problemer en eventuel sejr kunne medføre, kan man argumentere for, at selvom det er en ringe trøst kan Ringertoften trods alt lægge sagen bag sig nu – og som Siri Håker fortalte i efteråret: Jeg tror mange af de berørte andelshavere er nået til et punkt, hvor de egentlig bare gerne vil have sagen ud af verden.