Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Sagen om overpriser i Ringertoften er stadig ikke afgjort

Endnu et kapitel i retssagen om AB Ringertoften blev skrevet i sommeren 2014. Her gav Østre Landsret valuaren medhold, i at den meget høje ejendomsvurdering foretaget i midten af 00’erne ikke var urimelig. Dette blev af mange set som en chokdom, da Ringertoften havde fået medhold i byretten. Dermed er der nu udsigt til, at sagen skal afgøres i Højesteret. Her kan du læse om, hvordan foreningen forholder sig til sagen.

Tilbage i 2005 da økonomien i samfundet stadig buldrede derud af, blev Andelsboligforeningen Ringertoften stiftet. En valuar vurderede dengang foreningens ejendom til at have en værdi på cirka 550 millioner kroner. I årene 2005-2009 var der ingen tegn på, at foreningen skulle være i problemer, tværtimod troede alle beboerne, at det var en forening med en sund økonomi, de boede i.

En vurdering foretaget af en anden valuar i 2009, gav derfor andelshaverne en grim overraskelse – her blev foreningens ejendom vurderet til at være ca. 250 millioner kroner værd. Altså 300 millioner kroner lavere end vurderingen 4 år tidligere. Dette betød, at mange af andelshaverne fra den ene dag til den anden, havde tabt en masse penge på deres andele. De andelshavere, der imellem 2005 og 2009 havde købt andelsbolig i Ringertoften, havde betalt priser på andele, der var baseret på den tidligere vurdering, og som altså viste sig at være alt for høj.

Da Ringertoftens værdi så i 2009 mere end halveres, står andelshaverne med et enormt tab. Bestyrelsesmedlem i AB Ringertoften Siri Håker fortæller om tiden i 2009: ”I foreningen troede vi jo, at det gik rigtig godt – grunden til, at vi fik en anden valuar ind og vurdere ejendommen var, at vi overvejede at anlægge altaner på lejlighederne.”

Som følge af den nye vurdering valgte foreningen at gå rettens vej.

Retssager i gang

Efter den nye vurdering i 2009 valgte Ringertoften at lave et gruppesøgsmål mod valuaren, der i 2005 havde vurderet ejendommen. Her ville Ringertoften have rettens ord for, at der var tale om en overprissag. Hvis Ringertoften fik medhold i, at det var en overprissag åbnede det op for muligheden for, at de nuværende andelshavere kunne kræve erstatning fra de sælgere, der har solgt dem andelene for dyrt. Ifølge Siri Håker er der andelshavere i Ringertoften, der har mistet rigtig mange penge, da andelskronen blev halveret efter vurderingen i 2009: ”Flere andelshavere i foreningen har mange penge ude at svømme, fordi de har købt lejligheder alt for dyrt. Der er eksempler på andelsboliger, som blev købt for 330.000 kroner, og i dag ikke er mere end 30.000 kroner værd.”

I første omgang fik AB Ringertoften medhold i byretten, men i landsretten fik valuaren medhold – Østre Landsret mente ikke, at der var tale om en overprissag, hvilket af mange blev set som en chokdom. Lige nu håber Ringertoften, at de kan få sagen hele vejen op i Højesteret: ”Vi håber på at få svar i november, om hvorvidt sagen kommer i Højesteret – Hvis den gør det, tager det nok i hvert fald halvandet år før der kommer dom i sagen.”

Erstatningskaos venter

Hvis Ringertoften ender med at få medhold i, at der er tale om en overprissag, betyder det dog langt fra, at sagen er ovre. Siri Håker forklarer udsigterne, hvis Ringertoften skulle få medhold i sagen: ”Hvis vi får medhold i, at lejlighederne er blevet solgt til overpris, åbner det op for individuelle søgsmål, hvor købere kan sagsøge sælgere.”

Disse individuelle søgsmål, kan dog blive gjort komplicerede, da sælgerne ikke nødvendigvis har pengene længere: ”Det kan vise sig at blive vanskeligt at få erstatninger, da mange af sælgerne ikke har de penge de har taget for meget – de har måske brugt pengene til at købe en ny bolig eller lignende.” Derfor kan sagen ifølge Siri Håker ende med at blive, hvad hun kalder en teoretisk sejr. Desuden fortæller Siri Håker, at mange af de berørte andelshavere mest af alt bare vil videre nu: ”Jeg tror mange af de berørte andelshavere er nået til et punkt, hvor de egentlig bare gerne vil have sagen ud af verden.”