Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Sådan løser I en konflikt i foreningen

Mange andelsboligforeninger har oplevet en form for konflikt mellem beboerne. Konflikter, der kan skyldes støj eller anden uoverensstemmelse. Mange foreninger ved ikke, hvad de skal stille op, men med simple værktøjer kan konflikterne løses. Men det kræver kompromisets kunst.

Mange af os kender til det. Over- eller underboen holder fest hver weekend. Bassen er på sit højeste, og lyden går lige igennem til ens lejlighed. Det er næsten ikke til at holde ud. I de fleste tilfælde banker man på hos vedkommende, og problemet er løst. Men indimellem oplever personer, herunder beboere i andelsboligforeninger, at der opstår en konflikt, der er svær at løse.

Uenighed om hvad man må

Hvad skal man så gøre? Faktisk er der konkrete ting, man kan gøre for at imødekomme problemerne og igen komme på bølgelængde med sin nabo. De fleste konflikter opstår, fordi beboerne har hver deres opfattelse af, hvad man som beboer i en etageopgang kan tillade sig. Nogle tror, de kan tillade sig alt inden for deres lejlighed, mens andre mener, man må tage et ekstra hensyn, når man bor i en lejlighed og ikke et hus.

Hos Center for Konfliktløsning oplever man, at der er mange engagerede bestyrelser i foreningerne, men at de mangler nogle kompetencer og værktøjer til, hvordan man løser konflikter, og får tingene snakket igennem.

Vrede og kede af det

“De mennesker, der kommer til os, er meget vrede og kede af det. Vi giver dem mulighed for at tale om problemerne, så de kan komme frem til en større forståelse af problemet”, siger konfliktrådgiver Mette Geldmann, der har arbejdet med konflikthåndtering i 15 år.

Umiddelbart kunne man tro, der var tale om en snakkeklub uden reelle handlinger, men sådan er det ikke. Som beboer med en konflikt i opgangen får man konkrete værktøjer, der skal løse problemet.

“Først og fremmest skal konflikten ned på sagsniveau, så konflikten bliver konkret. Her arbejder vi med fire kernepunkter”.

De fire kernepunkter er:

1. Hvad er problemet? Støj. Tal mere om støjen, hvordan er støjen et problem?

2. Hvordan har man det med problemet? Man fortæller om egne følelser og oplevelser i forbindelse med støjen.

3. Hvordan kunne man tænke sig, det skulle være? Sætter ord på, hvordan man ønsker det skal være.

4. Hvad kan der gøres for at løse problemet? Fokus på handling, og hvordan kan man gå til modparten med konflikten?

Det er vigtigt, at begge parter får mulighed for at udtrykke sig, så parterne forstår, at der er forskellige behov. Man skal vedligeholde dialogen, gå i forhandlinger med hinanden, være retfærdig. Her er det også vigtigt, at man opretholder en venlig og ikke voldelige tone. Det handler altså om en gensidig respekt og forståelse for hinanden, så konflikten ikke går i hårdknude.

Stjæler ikke konflikten

Center for Konfliktløsning rådgiver mennesker og foreninger med problemer og konflikter, men de stjæler ikke konflikten fra beboerne. De giver nogle redskaber, og så er det vigtigt, at man som beboere selv kan løse konflikten.