Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Sådan driver man en veldreven andelsboligforening

I en andelsboligforening er der mange ting at varetage med hensyn til driften, økonomien og vedligeholdelse af ejendommen. Her er det vigtigt, at foreningen har en aktiv bestyrelse, der kan træffe de nødvendige beslutninger og sørge for, at driften ikke skrider. Få et overblik over, hvordan din forening bliver en veldreven andelsboligforening.

1) Få valgt en slagkraftig bestyrelse 
Når man køber en bolig skal man være bevidst om, at man automatisk får et ansvar for at drive og vedligeholde ejendommen og boligforeningen. I modsætning til lejere har man som boligejere en forpligtigelse til at være med til at drive foreningen.

Derfor er det vigtigt, at foreningens beboere går engageret ind i foreningsarbejdet, eftersom man kun er foreningens beboere til at varetage driften og vedligeholdelse af ejendommen. Hvis ingen engagerer sig, eller tager et ansvar for foreningens virke, kan foreningen have kurs mod afgrunden, hvilket kan medføre fatale konsekvenser.

Stil med et stærkt hold

Start med at gennemgå foreningens bestyrelse og se på, om den kan optimeres og effektiviseres med valget af medlemmer. Man skal sikre sig, at dem, der sidder i bestyrelsen, er villige til at bruge tid og kræfter på bestyrelsesarbejdet. Er dette ikke tilfældet, skal man forsøge at få nye, engagerede medlemmer ind i bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Afhængig af foreningens størrelse har mange foreninger en bestyrelse med én formand og derudover fire bestyrelsesmedlemmer. Her er den fornemmeste opgave at opretholde et driftigt og aktivt bestyrelsesarbejde, hvor medlemmerne løbende har fokus på vedligeholdelsesplanen, økonomien og den daglige drift.

Derudover er det vigtigt, at bestyrelsen har det overordnede overblik over foreningens økonomi, får valgt en kompetent administrator, tegnet forsikringer, fællesudgifter, renholdelse og den generelle vedligeholdelse af foreningens arealer.

Det er altså alfa og omega, at en forening har en driftig og aktiv bestyrelse, så der er styr på de økonomiske forhold og driften i ejendommen.

2) Har din forening styr på økonomien?
Det vigtigste område i driften af en boligforening er de økonomiske perspektiver. Hvis der ikke er styr på indtægter og udgifter i foreningens regnskaber, kan økonomien skride og medføre alvorlige konsekvenser for beboerne i form af forhøjede fællesudgifter og værste tilfælde en konkurserklæring.

Derfor er der flere ting, man som forening skal have styr på, når man taler om foreningens økonomi. Først og fremmest skal man tjekke, om man har de rigtige lån. Her kan bestyrelsen tage initiativ til at gå lånene igennem med administrator for at undersøge, om man muligvis kan spare foreningen penge ved at omlægge eller konvertere de forskellige lån. I den forbindelse er det klogt at indhente flere tilbud hos forskellige pengeinstitutter, så man er sikker på, at man får et godt tilbud og ikke mindst en fornuftig rente og afvikling af lånene. Lån optages typisk af foreningen og ikke af den enkelte beboer.

Sammenhold udgifter med indtægter

Dernæst bør man løbende sammenholde foreningens udgifter og indtægter for hele tiden at have det fornødne overblik over foreningens økonomi. Er der for mange udgifter i forhold til indtægter, kan det være, at det er nødvendigt at skrue fællesudgifterne op for at dække meromkostningerne. Vigtigst af alt er, at man ser en årrække frem, når budgettet bliver lagt, så der ikke kommer uforudsete udgifter.

Når foreningen skal have lagt et nyt tag, skiftet vinduerne ud eller facaderenoveret ejendommen, skal man typisk ud at indhente et lån til investeringen med mindre man har sparet op. Og her er det vigtigt, at man ser sig for, så man ikke ender med at optage et alt for dyrt lån. I den forbindelse skal man overveje, om foreningen overhovedet har økonomisk råderum til at kaste sig over bygge- eller renoveringsprojektet.

Husk at have en administrator tilknyttet foreningen, så man ved, at regninger bliver betalt, og at driften forløber efter planen.

3) Husk en vedligeholdelsesplan
For alle boligforeninger er det helt centralt, at man får udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Uden sådan en kan det medføre ubehagelige udgifter, der i værste tilfælde kan vælte foreningens budget.

Alle foreninger skal før eller siden have skiftet det gamle tag ud med et nyt. Nye vinduer skal installeres. Og faldstammerne skal ligeledes skiftes ud på et tidspunkt. For at komme de mange renoverings- og byggeprojekter i møde bør man få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, eftersom det som forening er vanskeligt selv at holde øje med, når de forskellige ting skal udskiftes, hvilket kan medføre dyre regninger, der i sidste ende rammer beboerne.

Skal indeholde alle opgaver

Derfor skal man tage kontakt til en byggesagkyndig, der i samarbejde med foreningen vil udarbejde en vedligeholdelsesplan, der løber en årrække frem. Planen skal indeholde alle planlagte renoveringsopgaver i en fastlagt årrække frem i tiden. Undervejs, typisk hvert tredje år, skal planen opdateres, så nye opgaver kan tilføjes, så der eventuelt kan flyttes rundt på planlagte opgaver. Det kan for eksempel være på grund af hårdt vejr.

Således sikrer foreningen, at man får renoveret ejendommen i tide, og at fællesudgifterne ikke pludselig eksploderer, fordi uforudsete regninger skal betales. I den forbindelse er det klogt, at foreningen har en fælles opsparingskonto, hvor beboerne hver måned betaler for eksempel 500 kroner, så foreningen altid har økonomisk overskud og kan “tåle” pludselige regninger.

4) Det kan Andelsportal.dk hjælpe din forening med
På Andelsportal.dk finder du og din forening alle relevante informationer, målrettet landets andelshavere. Det gælder baggrundsviden om andelsboligmarkedet, nyheder og lovgivningstekst.

Derudover samarbejder Andelsportal.dk med omkring 1.000 leverandører og håndværkerfirmaer i hele Danmark. De er klar til at hjælpe din forening, hvad enten I skal have skiftet vinduer, tag, faldstammer, facaderenoveret eller udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Derudover kan din forening også finde et kvalificeret administratorfirma via Andelsportal.dk.

Et godt sted at begynde

Andelsportal.dk er et godt sted at starte, hvad enten foreningen skal have gennemført en byggeopgave, udarbejdet en vedligeholdelsesplan eller have kontakt til en administrator. Med få klik kan foreningen via Andelsportal.dk gratis og uforpligtende indhente tre tilbud på en konkret opgave. Herefter bliver foreningen kontaktet af tre leverandører, der hver især vil afgive deres tilbud, som foreningen frit kan vælge imellem. Dermed får din forening flere prisoverslag at holde op mod hinanden, hvilket er en god idé.

Indsend din forenings byggeopgave på Andelsportal.dk.