Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Sådan bliver en usund andelsboligforening attraktiv

Gennem den seneste tid er det kommet frem, at en række andelsboligforeninger i hovedstadsområdet er så trængt på økonomien, at de er i risiko for at må dreje nøglen om. Men Ret&Råd giver nu et bud på, hvordan disse foreninger igen kan tiltrække andelshavere.

AB Duegården, AB Møllegården, AB Ringertoften, AB Klostergården, AB Kildegaarden, AB Lørups Ridehus. Et udpluk af den efterhånden lange liste over andelsboligforeninger, hvis økonomi er så trængt, at flere af dem er i risiko få at gå konkurs.

Det anslås, at næsten ti procent af andelsboligforeningerne i Københavnsområdet har en gæld på mere end 90 procent af foreningens aktiver. Listen over nye andelskøbere er tom, og de berørte foreninger har svært ved at tiltrække nye købere, hvilket skyldes risikoen for konkurs og i flere tilfælde månedlige boligydelser på over 10.000 kroner.

Hjælp at hente

Men nu kan der være hjælp at hente for de såkaldte usunde andelsboligforeninger. Den landsdækkende rådgivnings- og advokatkæde Ret&Råd anbefaler, at foreninger med elendig økonomi får lavet en gennemgribende make over for igen at kunne tiltrække nye andelshavere. Vi ser efterhånden en del andelsboligforeninger med en alvorlig gæld. Det drejer sig ofte om de nystiftede andelsboligforeninger i hovedstaden, der blev stiftet efter 2005 til en alt for høj værdiansættelse. Andelshaverne skal tilknytte en advokat eller anden professionel rådgiver til at gennemgå økonomien og eventuelt få omlagt lånene. Mange af de oprettede lån er for eksempel med afdragsfrihed, variabel rente eller renteswaps, men disse afdrags- og forrentningsmetoder kan være behæftet med stor usikkerhed for skyldneren. Stiger renten, kan det udhule afdragene på gælden, siger Casper Hauberg Grønnegard, Ret&Råd, der i øjeblikket bliver kontaktet for rådgivning af andelsboligforeninger med høj gæld.

Men også andre ting er vigtige at fokusere på, hvis foreningen igen skal blive en troværdig forretning.

Mange ejere overser, at en andelsbolig ikke kun er et andelsbevis og nogle tal på et papir. En attraktiv andelsboligforening har også klare vedtægter og husordener. Herudover bør advokaten gennemgå de seneste generalforsamlingsreferater og årsregnskaber samt vurdere vedligeholdelsesplaner, opsparing eller manglende opsparing til vedligeholdelse, ejendommens generelle tilstand og ånden i foreningen, siger Casper Hauberg Grønnegaard.