Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Rotterne kommer

I dag er der flere rotteproblemer i Danmarks større byer, end der har været i mange år. Grunden til det kan blandt andet findes i de mange byggerier, der finder sted især i København og Aarhus. Men også en stigning i antallet af skybrud i landet får rotterne til at søge op fra undergrunden og ind i boligerne. Det betyder desværre, at flere og flere pludselig får rotteproblemer. Her kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at komme problemet til livs.

Rotter – altødelæggende smittebærere

Rotter er et skadedyr på alle tænkelige måder. De kan bide sig igennem kloakrør, el-ledninger, inventar og trænge igennem huller på størrelse med en 2-krone. Ifølge Peter Larsen, indehaver af Peters Kloakkontrol, er rotter blevet et rigtig stort problem i dag: På et år har jeg i omegnen af 400-450 sager, og de 80% af dem involverer rotter. Rotterne er især slemme til at gøre skade på kloaksystemer: De bider sig igennem alt – hvis de kan få en tand ind, laver de et hul. Når de så bider sig ud af kloaksystemet, skubber de jord ind i rørene, og man risikerer en forstoppet kloak.

Det handler om at reagere, ligeså snart man har en mistanke om rotter. Rotter formerer sig med lynets hast – Et forsøg foretaget af Naturstyrelsen har vist, at ét rottepar kan blive til 862 rotter på et år. Derfor anbefales det, at man tager problemet i opløbet, inden rottekolonien vokser sig større.
Rotter er også smittebærere. En rotte kan bære over 50 sygdomme, der kan overføres til mennesker. Den værste af dem er Weils Sygdom, som kan være dødelig for mennesker, og findes i rottens urin. Peter Larsen fra Peters Kloakkontrol, fortæller, at urinen spredes vidt omkring, hvis man har rotter i huset: Rotter har ikke et særligt godt syn, men derimod en rigtig god lugtesans. Når de kommer ind i huset sjatpisser de derfor overalt, så de kan finde tilbage igen ved hjælp af lugten. Af den grund bør man smide alle fødevarer ud, der har været i kontakt med rotteurin eller rotteekskrementer.

Forebyg selv mod rotter

Det er umuligt at gardere sig 100% mod rotter, da de kan bide sig igennem nærmest alt. Men der er dog ting man kan gøre for at forebygge mod rotterne: Det handler om at gøre det sværest muligt for rotterne, at komme ind i boligen, fortæller Peter Larsen. Det er altid en god ide at lukke af så godt man kan, så rotterne ikke får let spil: Et godt råd er at sørge for, at ejendommens gulvafløbsriste er skruet fast. Der bør også være en metalrist henover eventuelle ventilationsriste – og det er vigtigt, at tagnedløbsrørene er tilsluttet korrekt nede ved jorden, da rotter ellers kan kravle op igennem nedløbsrøret. Foreninger bør også gøre, hvad de kan for at lukke af for baggården, så rotter får sværere ved at trænge ind. Andelsboligforeninger kan også overveje at få monteret rottespærrer på deres kloaksystemer for at forebygge mod rotter, og holde rotterne ude af gården. Peter Larsen fortæller, at det kan være en billig måde at rottesikre på: Det koster omkring 3000 kroner at få installeret en rottespærre – hvilket kan være en god handel, hvis man på den måde undgår at få rotter ind.

Skadedyr - rotter

Bekæmp ikke rotterne på egen hånd!

Det er i dag ulovligt at bekæmpe rotterne selv, og det er der flere grunde til. Den vigtigste grund af alle er sikkerheden. Fordi rotterne udgør en reel smittefare, bør man ikke udsætte sig selv eller andre for risikoen. Effektiv rottebekæmpelse kræver ekspertise og værktøjer, som folk sjældent har adgang til.

Skulle man trods forbuddet forsøge at bekæmpe rotterne selv, er chancerne for, at man rent faktisk får bugt med rotterne små. Man risikerer til gengæld, at det kan medføre andre gener. Anvender man på egen hånd rottegift, kan der være flere negative konsekvenser. Først og fremmest kan man risikere, at rotterne bliver resistente over for giften, hvis giften er brugt forkert. Dermed er rotterne bedre stillet mod fremtidens rottebekæmpelse. Den anden mulige konsekvens er, at man risikerer døde rotter i ejendommen. Det meste rottegift virker ikke i det øjeblik rotterne spiser det. Derfor kan rotterne nå ind i væggene eller op på loftet, før de dør. Dermed kan man have rotter, der ligger døde og går i forrådnelse på deres gemmesteder, hvor de ikke nødvendigvis er nemme at fjerne. Og som følge heraf får man kraftige lugtgener i ejendommen.

I stedet bør man kontakte enten kommunen eller en skadedyrsbekæmper. Kommunen har pligt til at udøve rottebekæmpelse i akutsager, men grundet det voksende rotteproblem har mange kommuner svært ved at følge med. Derfor tager kommunen mange steder kun de allermest akutte sager. Både privatpersoner og foreninger kan dermed komme til at vente længe med at få bekæmpet rotterne. I deres tilfælde kan det give mening i stedet at sætte en skadedyrsbekæmper på sagen, inden rotteproblemet bliver decideret akut.

Rottebekæmpelse i dag

Effektiv rottebekæmpelse foregår i dag på en måde, der både fjerner rotterne, og forebygger mod rotteproblemer i fremtiden. Når vi er ude på en opgave, starter vi med at installere rottespærrer i ejendommen, fortæller Peter Larsen. Rottespærrer forhindrer rotterne i at komme ind i ejendommens kloaksystemer, men tillader, at ejendommens spildevand kan løbe ud af systemet.

Peter Larsen bruger derudover en såkaldt WiseTrap rottefælde, når han er ude og bekæmpe rotter. En WiseTrap er en moderne intelligent rottefælde. Man placerer fælden nede i kloaksystemet, og så venter man ellers til at rotterne går i den. Fælden er udstyret med en censor, der registrerer varme. Det betyder, at fælden ikke klapper, når der løber spildevand ud af systemet. Det gør den til gengæld, når der løber en rotte igennem røret. Rotten bliver så spiddet af 14 spyd, der dræber den øjeblikkeligt, hvorefter den bliver skyllet ud med det øvrige spildevand. Peter Larsen fortæller om en opgave, han var ude på for nyligt: Vi havde sat 3 WiseTrap fælder op i ejendommens kloaksystem over en weekend. Da vi tjekkede, hvor mange rotter, der var gået i fælderne, havde den ene fælde fanget 6 rotter, den anden 9 rotter og den tredje fælde havde fanget 58 rotter!

Fakta om rotter:

  • Rotter er ca. 40-45 cm lange, hvoraf halen er ca. 20 cm.
  • Den mest almindelige rotte i Danmark er den brune rotte.
  • Mange sygdomme kan overføres fra rotter til mennesker.
  • Man bør smide alle madvarer ud, der har været i kontakt med rotter.
  • Det er ulovligt at lave rottebekæmpelse på selv.
  • Rotter kan komme igennem et hul på størrelse med en 2-krone.