Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Renovering af faldstammer

Få renoveret faldstammerne uden større tiltag, der koster en formue. En strømpeforing er en billig og holdbar løsning.

I mange ældre beboelsesejendomme er afløbssystemer og faldstammerne ofte i dårlig stand, og mange af disse ejendomme skal totalrenoveres inden for en overskuelig årrække. For få år siden ville renovering af en ejendoms faldstammer næsten automatisk betyde omfattende nedbrydning af vægge, installationer samt gulve i køkkener og badeværelser.

Penge at spare

Men en strømpeforing af faldstammer er i forhold til den traditionelle udskiftning en hurtigere helhedsløsning, når faldstammerne skal renoveres, og derfor er det også totalt set en økonomisk, fordelagtig løsning.

Med i den samlede økonomiske vurdering skal man huske at forholde sig til de såkaldte følgeomkostninger, altså omkostninger som ved den traditionelle udskiftning skal tillægges et projekt i form af reetableringsudgifter til murer, tømrer, maler og i visse tilfælde genhusning.

Alle typer faldstammer

Den ny strømpeforingsteknik gør det i dag muligt at forny og tætne eksempelvis en ejendoms faldstammer på selv meget svært, fremkommelige steder. Faldstammerne er ikke altid synlige og er ofte meget svære at få adgang til. Alligevel viser det sig, at renovering af faldstammer i langt de fleste tilfælde kan foretages uden nedbrydning af vægge eller omlægning af eksisterende installationer.

Rustskader, som disse er typiske tegn på utætheder og fugtproblemer, og faldstammen bør derfor renoveres.
Rustskader, som disse er typiske tegn på utætheder og fugtproblemer, og faldstammen bør derfor renoveres.

Arbejdet med at renovere faldstammer indledes altid med at rense faldstammerne til fuldt tværsnit. Rensningen sker med specialudstyr under løbende tv-overvågning, som blandt andet registrerer og dokumenterer faldstammernes tilstand.

Skal din forening have renoveret faldstammerne, kan I gratis indsende opgaven på Andelsportal.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud, som I kan vælge imellem.