Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Regeringen vil ikke støtte andelsboligforeningerne

Støtteordning på støtteordning. Men fælles for dem alle er, at andelsboligforeninger ikke kan søge om tilskud til renoveringsprojekter. Landdistriktminister Carsten Hansen (S) slår fast over for Andelsportal.dk, at regeringen ingen planer har om at imødekomme foreningernes projekter. Enhedslisten er imod og vil tage diskussionen op.

Renoveringspuljen, skrot dit oliefyr-ordningen, boligjobordningen og nu den kommende energirenoveringspulje. Alle sat i verden for at sætte gang i håndværkeropgaver og for at fremrykke renoveringsprojekter. Men fælles for ordningerne er, at andelsboligforeningerne ikke er omfattet af puljerne, og står dermed uden chance for at søge om tilskud til for eksempel udskiftning af vinduer, nyt tag eller facaderenovering.

Store renoveringsprojekter, der kunne skabe jobs og give håndværkerbranchen et øget antal opgaver. Derudover kunne det sætte skub i salget af andelsboliger, fordi foreningerne kan blive mere attraktive, når sådanne projekter er gennemført. Trods dette perspektiv er der ingen hjælp at hente fra den nytiltrådte regering.

Vi har ingen planer

Kunne man forestille sig, at man lavede et element i den eksisterende boligjobordning, der gjorde det muligt for foreningerne at søge om tilskud eller sågar en separat tilskudsordning til foreningerne?

Vi har ingen planer om, at andelsboligforeningerne kan få et tilskud til renoveringsprojekter. Selvfølgelig overvejer vi hele tiden, om man kan ændre noget, men på nuværende tidspunkt har vi allerede boligjobordningen, og herefter kommer den grønne støtteordning, siger minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen (S) til Andelsportal.dk.

Flere af landets andelsboligforeninger står over for omfattende renoveringsopgaver, men pga. en trængt økonomi, er det en bekostelig affære for foreningerne. Men med et tilskud kunne man fremskynde renoveringsarbejdet.

Vi ved, at der er masser af andelsboligforeninger, der står over for at skulle skifte vinduer, facaderenovere eller skifte taget. Et tilskud ville fremrykke projekterne og være til gavn for foreningerne og den generelle samfundsøkonomi, fordi flere håndværkere ville komme i job, og andelsboligerne ville blive mere attraktive at investere i, siger kommunikationschef hos Andelsportal.dk Michael Müller.

Enhedslisten imødekommer foreningerne

Regeringens parlamentariske grundlag Enhedslisten er umiddelbart ikke enig i landdistriktministerens beslutning om, at andelsboligforeningerne ikke har udsigt til en tilskudsordning.

Vi mener, at det ville være naturligt, at andelsboligforeninger og alle grupper på boligområdet kunne søge om tilskud til renoveringsopgaver. Vi forestiller os, at et tilskud til foreningerne kunne præciseres ind under den kommende energirenoveringspulje. Det vil vi i hvert fald fremlægge, når vi når frem til de afgørende forhandlinger om ordningen, siger boligordfører fra Enhedslisten Lars Dohn til Andelsportal.dk.

Regeringens afvisning af tilskud til andelsboligforeninger gælder også ejerboligforeningerne.