Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Realkreditlån til andelshavere en realitet

Som flere aviser har beskrevet, så godkendte skatterådet for nylig at andelshavere kan få finansieret deres andelsboliglån via foreningens realkreditlån. Det har faktisk været tilladt længe, og tidligere beskrevet i Andelsbolig Nyt, men advokatfirmaet ADLEX har specifikt bedt skatterådet om at forhåndsgodkende en løsning, hvor andelshavere kan optage lån gennem foreningen.

Som flere aviser har beskrevet, så godkendte skatterådet for nylig at andelshavere kan få finansieret deres andelsboliglån via foreningens realkreditlån. Det har faktisk været tilladt længe, og tidligere beskrevet i Andelsbolig Nyt, men advokatfirmaet ADLEX har specifikt bedt skatterådet om at forhåndsgodkende en løsning, hvor andelshavere kan optage lån gennem foreningen.

Andelsportal.dk har været til et seminar afholdt af AP Stat. Aut. Revisorer og advokatfirmaet ADLEX, hvor modellen blev gennemgået. Det var åbenlyst en fordel, at benytte sig af muligheden for at få fuldt rentefradrag, hvis foreningen var nystiftet eller stiftet med meget dyre lån inden for de sidste 3-5 år. Det bliver straks lidt mere udfordrende, når man taler om ældre foreninger, hvor lånebehovet kan være vidt forskelligt. Blandt andet på grund af det enkelte medlems anciennitet og oprindelige købspris. En forening kommer typisk ud i en situation, hvor ét medlem har et lånebehov på kr. 1 mio., et andet medlem kr. 300.000 og andre slet ikke har et behov. Bestyrelsen kan i disse tilfælde vælge at sætte et maksimalt udlån på eksempelvis 50 % af andelsprisen og hermed give det enkelte medlem mulighed for at optage et lån med en lavere rente og stadig fuld rentefradragsret.

Skræmmekampagne mod nye lånemuligheder

Efter skatterådets godkendelse af at realkreditlån godt kan fordeles på den enkelte andelshaver har antallet af skræmmekampagner været mere end usædvanlig stort. Selv Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er imod at andelshaverne skal kunne låne på realkreditvilkår; altså til langt lavere rente end banklån og i øvrigt med muligheden for at låne til en fast rente. Det er åbenlyst ikke så mærkeligt, at både Realkredit Danmark og Nykredit går ud og påpeger problemer ved modellen, da begge realkreditinstitutter enten selv har en bank eller er ejet af én. De ser naturligvis hellere at lånene forbliver variable og til en langt højere rente i bankerne end lån til lavere rente fra realkreditten. Men at ABF går imod virker noget pudsigt, da andelshaverne jo kan spare penge på modellen.

Andelsportal.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktør Jan Hansen fra ABF, men vil prøve igen til næste udgave af Andelsbolig Nyt, hvor vi også vil berette om en forening, som har benyttet sig af ADLEX modellen.