Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Rådgivende ingeniørfirma Carl Kruse

Udnyt tagetagen til boliger

En ny lov tillader, at der kan indrettes nye boliger i tagetagen af boligejendomme. De nye boliger kan skabes enten gennem indretning af en hidtil uudnyttet tagetage eller gennem påbygning af en eller flere etager på en eksisterende bygning. Boligerne over en andelsboligejendom kan blive enten ejerlejligheder eller andelslejligheder. Det er især realistisk at udnytte loftsetagen til boliger, idet dette ofte kan tillades, selvom det bebyggede areal allerede er så stort, som lokalplanen tillader. Konstruktivt kan det ofte lade sig gøre at udnytte loftsetagen med begrænset forstærkning af de bærende konstruktioner.

Opførelsen af de nye boliger kan belånes på normal vis.

Rådgivende ingeniørfirma Carl Kruse udfører projektering af boliger i loftsetager, renovering af boliger og nyopførelse af boliger. Carl Kruse er selv specialist i VVS-installationer og arbejder sammen med andre ingeniørfirmaer og arkitektfirmaer vedrørende de andre fag.

Carl Kruse kan kontaktes på telefon 49 19 27 07, fax 49 19 27 38 eller mail carlkruse@get2net.dk.