Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Penthouse-byg ApS

Der er guld på loftet

Penthouse-byg ApS er en rådgivnings – entreprenør virksomhed, der primært beskæftiger sig med udvikling og etablering af boliger på tomme loftetager. En ny lov, som blev vedtaget i maj måned sidste år, åbner op for at andelsboligforeninger kan udnytte deres tørreloft til beboelse. Derfor har Penthouse-byg ApS, som firmanavnet antyder, specialiseret sig i at bygge loftlejligheder på andels- og ejerforeningers tørreloft. Og det er der sund fornuft i. De midler et salg medfører kan foreningen nemlig bruge på istandsættelser og vedligeholdelse – langt frem i tiden.

Måske sidder jeres forening netop nu og overvejer at udnytte loftet til boliger. Men som beboere i en andelsboligforening, er der visse ting der skal undersøges, før det kan fastslås om en etablering af boliger på jeres loft kan lade sig gøre.

Frasalg af fællesareal skal godkendes på en generalforsamling

I jeres vedtægter står der med hvor stort flertal der skal til, for det meste 2/3 dels flertal. I kan evt. igangsætte en ur-afstemning blandt alle foreningens medlemmer, for at få et overblik over stemningen. Derudover skal foreningen have plads til evt. nedlagte pulterrum i eksempelvis kælder. Alle lejligheder i foreningen skal råde over min. 3 m2 pulterrum, så det er vigtigt, at der er plads til etablering af evt. nedlagte pulterrum andetsteds.
Penthouse-byg ApS udfører også følgearbejder, der tit bliver udført i forbindelse med en etablering af loftslejligheder:

  • Tagterrasser
  • Tagrenovering
  • Facaderenovering
  • Vinduesrenovering / udskiftning

Penthouse-byg ApS tilbyder også mindre indledende rådgivningsydelser. Ofte kan det være en fordel at ansøge om principiel byggetilladelse. Dette er ikke en egentlig byggeansøgning, men en forespørgsel hos kommunen, hvorvidt de stiller specielle krav til netop jeres ejendom. Det kan også være en fordel at få udarbejdet en skitse over loftet, der viser hvor mange lejligheder det ville være bedst at placere, samt et budgetoverslag på håndværkerudgifter og arkitekthonorarer.

Denne type ydelser udfører Penthouse-byg ApS enten på timebetaling eller som fast tilbud.

Herudover tilbyder Penthouse-byg Aps også at rådgive, projektere og føre tilsyn i fast tilbud, eller som 15 % af samlede entreprisesum.

Hvis jeres forening er interesseret i at høre mere om mulighederne for at etablere tagboliger i jeres forening, er I mere end velkommen til at kontakte Penthouse-byg ApS for nærmere information på telefon 32 58 82 52 eller klikke dig ind på www.penthouse-byg.dk