Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Opfylder din boligforening anti-terrorloven

Opfylder din boligforening anti-terrorloven om logningsudstyr?


Som en del af antiterrorloven fra 2006 er det fra den 15. september 2007 et lovkrav, at alle boligforeninger med flere end 100 lejligheder skal have installeret logningsudstyr på telefoncentral og netværk. At ignorere lovkravet er strafbart, og der er flere gode grunde til at overholde det.

Hvad er logningsudstyr?

Logningsudstyr gør det muligt at registrere og lagre elektroniske data som fx telefonopkald, mailforsendelser og dataudveksling på nettet. Informationerne opsamles i såkaldte logfiler, som lagres centralt og skal kunne hentes i op til et år.

Hvad bruges logfilerne til?

Logfilerne er primært et arbejdsredskab i efterforskning af terror. “Jamen, der er ingen terrorister i vores boligforening”, tænker I sikkert. Og I har uden tvivl ret. Men politiet bruger også logfilerne til at efterforske bl.a. børneporno og økonomisk kriminalitet. Desuden kan opsamling af data have en præventiv effekt.

Hvilke områder skal “logges”?

Overordnet kræver loven, at der installeres udstyr til at logge, dvs. registrere og lagre, data fra telefonsystemet (hvem har talt med hvem), Internettet (hvem har udvekslet data med hvem) og e-mail (hvem har været i kontakt med hvem). Indholdet bliver ikke registreret. Det er kun selve kontakten, der bliver logget med henblik på at kortlægge et eventuelt netværk eller mønster i kontakterne.

Er logningsudstyr dyrt?

Prisen for at installere logningsudstyr afhænger af, hvor stor jeres boligforening er. Altså hvor mange I er om at dele udgiften. Typisk vil det koste omkring 10.000 kroner for en mellemstor boligforening. Omvendt kan der være penge at spare og fordele at opnå, hvis I ved samme lejlighed opgraderer jeres telefoncentral og internetforbindelse.

Findes der en smart løsning?

SmartShare er en billig og enkel løsning, som både sikrer jer anti-terror logning og fuld udnyttelse af bredbåndet i jeres internetforbindelse. Her er nemlig en intelligent router, der fordeler foreningens samlede båndbredde efter behov. Og som derfor også sikrer jer stabil IP-telefoni, hvis det er for kostbart at opgradere jeres telefoncentral til at kunne logge data.

Hvordan “logger” en SmartShare?

En SmartShare router er født med lognings-teknologi. Det vil sige, at hvis I installerer en SmartShare i forbindelse med jeres bredbåndsforbindelse, sker lagring af logfilerne helt automatisk. Det eneste, der kræves, er at den installatør, der har service på foreningens netværk, er tilmeldt Rigspolitiets Telecenter. Installatører tager typisk 10 kr. per lejlighed om måneden for at opbevare og håndtere logfilerne.

8 gode grunde til at investere i en SmartShare

SmartShare er en multifunktionel router og af flere årsager en god investering, hvis jeres boligforening gerne vil imødekomme loven om logningsudstyr og samtidig har interesse i at opgradere jeres telefoni og netværk :Til logning

  • SmartShare har indbygget lognings-teknologi.
  • SmartShare opfylder lovens krav om registrering og lagring af logfiler
  • SmartShare lagrer logfilerne direkte på jeres installatørs centrale server
    Til opgradering af netværk og telefoni
  • SmartShare sikrer alle brugere af et fælles netværk en stabil internetforbindelse
  • SmartShare kan klare alle båndbredder fra 1 MBit til 100 MBit
  • SmartShare kan monteres i løbet af en time og virker med det samme
  • SmartShare udnytter den fælles internetforbindelse optimalt til fordel for alle brugere
  • SmartShare koster kun fra 9.500 kr. inkl. moms


Få mere info om SmartShare på www.smartshare.dk eller ring på telefon 70 20 00 93.
Få mere info om antiterror-logning på www.logningsdirektivet.dk.