Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Nyt andelsboligkoncept fra Danske Bank koncernen

I takt med at flere og flere andelslejligheder bliver sat til salg, har bankerne oplevet et behov for at forbedre deres rådgivning over for den relativ nye målgruppe. Andelsportal.dk mødtes med Realkredit Danmarks cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen, som præsenterede et helt nyt andelsboligkoncept, der 1. april bliver lanceret i Danske Banks filialer landet over. Det nye koncept går i sin enkelthed ud på, at Danske Banks rådgivere taler sammen med Realkredit Danmark, for at vurdere den enkelte andelsejendom, når en kunde vil købe en andelslejlighed. Efterfølgende får kunden blandt andet rådgivning om, hvilken værdi Danske Bank sætter på andelslejligheden og hvilket beløb, der kan lånes i banken. Derudover foretages en beregning af hvor meget huslejen fremover kan stige, hvis foreningen er finansieret med variabelt forrentede lån samt en indikation af, hvor meget en ejerbolig i samme område alternativt koster.

Det nye koncept er udarbejdet både for at give den potentielle køber et langt bedre beslutningsgrundlag, men er også et udtryk for at Danske Bank, som andre banker, er nødt til at sætte sig bedre ind i andelsboligmarkedet for at undgå dårlige lån. Eksisterende andelshavere får også rådgivning baseret på konceptet for at sikre, at de ikke overbelåner deres andelslejlighed og dermed bliver teknisk insolvente.