Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Nykredit vil have A/B Duegården i landsretten

Andelsboligforeningen Duegården, som er beliggende på Frederiksberg, fik i sidste måned af Sø- og Handelsretten lov til at gå konkurs. Konkursen kan betyde et tab på op til 250 millioner for Nykredit, som nu har kæret afgørelsen til landsretten.

I grove træk kan AB Duegårdens historie beskrives med, at foreningen blev stiftet tilbage i 2007 med en finansiering, der havde høj risiko. Denne indbefattede blandt andet en swap-aftale og et budget, der byggede på at lejelejligheder ville blive solgt som andele, og dermed bidrage til foreningens økonomi på sigt. Finanskrisen betød midlertidigt, at lejelejlighederne ikke blev solgt som andele. I dag betaler andelshaverne 914 kr. pr. kvadratmeter mens ejendommens lejere kan nøjes med at betale 491 pr. kvadratmeter, skriver Berlingske.

AB Duegården har en gæld for 486,1 mio. Kroner, men deres ejendom vurderes til kun at være 235 millioner værd. Nykredit, der har lånt foreningen penge til ejendommen står derfor til at miste mere end 250 millioner kroner, såfremt at AB Duegården bliver erklæret konkurs.

Principiel sag

Afgørelsen i sagen om Duegården betragtes som principiel, da Duegårdens sag på flere punkter ligner en lang række andre andelsboligforeningers sager. Det er AB Duegårdens beboere, der ønsker at gå konkurs, således at de kan komme ud, af den gæld, der stavnsbinder dem til deres lejligheder på ubestemt tid. Bliver andelsboligforeningen begæret konkurs kan andelshaverne blive boende i ejendommen som lejere.

Nykredit kærer dommen

Nykredit har i en længere periode holdt fast i, at andelsboligforeningens 123 andelshavere kan reddes fra den økonomiske gældsfælde ved hjælp af en økonomisk rekonstruktion. Som et led i denne rekonstruktion giver Nykredit blandt andet en årlig rentekompensation, således at det ikke er foreningens låneforpligtelser, der er skyld i at AB Duegården ikke kan løbe rundt.

Andelshavernes boligafgift er steget med 40 procent siden andelsboligforeningen blev stiftet tilbage i 2007. Lige nu betaler andelshaverne ikke tilbage på deres lån, og de kan heller ikke finde penge til at vedligeholde deres ejendom.

Stridigheden mellem AB Duegården og Nykredit har stået på i flere år. Nykredits advokat vil den 30.
Januar 2015 fremføre synspunkter i Nykredits kære af skifterettens afgørelse, skriver AB Duegården på deres hjemmeside.

Læs også Andelsboligforening steg 140 millioner kroner på 24 dage