Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Nye fleksible boliglån

Forbrugerne får nyt og mere fleksibelt grundlag for boliglånØkonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen sender i dag lovforslaget, der lægger op til regulering af de såkaldt særligt dækkede obligationer (Covered Bonds), i høring. Særligt dækkede obligationer kan bl.a. anvendes til at finansiere boliglån og minder på mange måder om de realkredit-obligationer, vi kender i dag.

Forslaget lægger op til: at forbrugere og virksomheder fortsat kan få en billig, effektiv og fleksibel ejendomsfinansiering. en sund konkurrence mellem realkredit-institutter og pengeinstitutter til gavn for deres kunder de danske kredit-institutter har konkurrencedygtige rammevilkår, så den finansielle aktivitet fastholdes i Danmark et fortsat velfungerende obligationsmarked, hvor investorerne kan have tillid til de danske obligationer for boligfinansiering. • at der tages hensyn til samfundsøkonomiske forhold med finansiel stabilitet og en holdbar konjunkturudvikling

Udenlandske kreditinstitutter vil også kunne udstede særligt dækkede obligationer til finansiering af danske boliglån. De vil dog ikke være underlagt danske regler – fx i forhold til pantebreve. Det vil kunne give de udenlandske institutter en afgiftsmæssig fordel. For at sikre danske institutter lige konkurrencevilkår med udenlandske, udarbejdes en ny pantebrevsformular, hvor der alene kræves betaling af tinglysningsafgift i samme omfang som for de pantebreve, de udenlandske institutter kan benytte.

Jeg forventer, at lovforslaget medfører nye og mere fleksible muligheder for boligfinansiering til gavn for forbrugerne. Vi har i mange år haft realkredit-systemet, hvor institutterne yder boliglån ved at udstede realkredit-obligationer. De nye rammer bygger videre på det.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:

Samtidig vil pengeinstitutterne også få mulighed for at udstede disse obligationer. Dermed åbnes der for en ny konkurrenceflade på området. Finansieringen af boligen er ofte en af de største økonomiske beslutninger, som en familie foretager. Derfor er det vigtigt, at der er stabile og trygge rammer omkring denne beslutning – men også i sund konkurrence, slutter Bendt Bendtsen.

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet