Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Nye byggeprojekter for mere end 175 mio. kr.

Godt 4.000 danskere har fået tilsagn om tilskud fra renoveringsordningen. Dermed er der sat gang i nye byggeprojekter for mindst 175 mio. kr. Ca. 105.000 har søgt om tilskud. Ordningen er stadig åben for ansøgninger.

Tirsdag d. 14. april åbnede renoveringspuljen med 1,5 mia. kr. i tilskud til boligforbedringer. I dag – fredag den 24. april – har ca. 105.000 danskere søgt om tilskud. Man kan stadig søge. Hvis strømmen af ansøgninger holder det nuværende niveau, vil der gå 8-10 dage, før puljen er tømt.

Henning Steensig, vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen:- Den 15. april gik 50 nye medarbejdere i gang med at behandle de mange ansøgninger. De første dage er der brugt en del tid på oplæring, men nu er medarbejderne ved at være fuldt indkørt i systemet. Det betyder, at der bliver behandlet betydeligt flere ansøgninger end i de første dage, og vi regner med, at produktiviteten øges yderligere i den kommende tid.- Der er givet tilsagn om tilskud til godt 4.000 ansøgere. Det betyder, at der allerede nu kan sættes nye byggeprojekter i gang for mindst 175 mio. kr.- Vi har behandlet i alt knapt 6000 ansøgninger, men ca. en fjerdedel af dem er ikke korrekt udfyldt. Det betyder, at vi skal bruge ekstra tid til at indhente supplerende information. Den første dag modtog Erhvervs- og Byggestyrelsen over 80.000 ansøgninger. Mange har fejl og bærer præg af, at de er sendt ind meget hurtigt. Ansøgerne bliver i disse tilfælde bedt om at præcisere ansøgningen eller at tilvejebringe mere information om, hvad der søges om.Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet tilsagn for ca. 57 mio. Der er givet tilskud til mange store projekter. Det betyder, at der allerede nu kan igangsættes projekter for mindst 175 mio. kr. Det gennemsnitlige tilskud er på ca. 14.000 kr.</>

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen