Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Ny andelsboliglov: Nu kan du sove trygt om natten

En ny lov ved køb og salg af andelsboliger skal gøre det mere sikkert at investere i boliger på andelsboligmarkedet. Konkrete nøgletal skal fremlægges i forbindelse med en handel, hvilket skal skabe større sikkerhed på markedet. Andelsportal.dk har sat Nordeas boligøkonom, Lise Nytoft Bergmann, stævne til en snak om, hvilken betydning den nye lov får for andelsboligmarkedet. Priserne vil stige, lyder det.

Siden den økonomiske krise ramte boligmarkedet i 2008 har andelsboligmarkedet været ramt af negativ omtale, et fald i antallet af handler og kriseramte andelsboligforeninger, hvor andelshavere står tilbage med usælgelige boliger.

En af de vigtigste årsager til krisen på andelsboligmarkedet har skyldtes for høje valuarvurderinger og ugennemsigtige regnskaber i foreningerne. Her har især de omdiskuterede swap-lån voldt flere foreninger problemer, hvilket betyder, at flere andelsboligforeninger er i risiko for at gå konkurs.

Nøgletal skal frem

For at komme lignende sager til livs har boligminister, Carsten Hansen (S), fået gennemført en ny lov, der skal gøre andelsboligmarkedet mere gennemskueligt og sikkert at investere i. Kernen i den nye lov, der træder i kraft 1. januar 2014, er, at købere af andelsboliger fremover skal have adgang til en række bestemte nøgletal via et skema, der skal give et let tilgængeligt overblik over de vigtigste oplysninger om f.eks. andelsboligforeningens lån, hæftelsesforhold og forestående vedligeholdelsesarbejder. Disse nøgleoplysninger bliver ledsaget af en let forståelig forklaring, så alle kan være med.

Ifølge boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, har andelsboligmarkedet brug for den nye lov, fordi de få sager om insolvente foreninger har smittet af på hele markedet og haft den effekt, at man ikke vidste, om man købte katten i sækken.

Skridt i den rigtige retning

Nu kan sælgerne og køberne sove lidt mere trygt om natten. Det her er et skridt i den rigtige retning, og den nye lov kan betyde, at andelsboligmarkedet vil appellere til en større køberkreds end tidligere, fordi andelsboligmarkedet nu bliver mere ligestillet med ejerboligmarkedet. Hidtil har det i forbindelse med en handel været svært at fremskaffe konkrete nøgleoplysninger, men nu skal de finansielle rådgivere op på mærkerne og indhente oplysninger om foreningerne.

Lise Nytoft Bergmann hilser altså den nye lov på andelsboligmarkedet velkommen, og umiddelbart vil de nye krav i forbindelse med en andelshandel få en positiv effekt.

“På den korte bane kan det betyde, at priserne på andelsboliger kommer til at stige mere end tidligere, og på langt sigt kan det betyde, at det bliver nemmere at sælge sin andelsbolig. Liggetiderne bliver kortere, og ligeledes bliver det nemmere at komme af med de skæve priser”, siger Lise Nytoft Bergmann, der tilføjer, at det er godt, at køberne nu får et godt og fyldestgørende grundlag til at træffe en beslutning på.

Karensperiode på to år

Under krisen på andelsboligmarkedet de seneste år har vi hørt meget om de insolvente og økonomisk trængte foreninger, selv om de kun udgør op mod ti procent af det samlede andelsmarked. Alligevel har den negative omtale, ifølge Nytoft Bergmann, betydet, at nogle boligkøbere bevidst har købt ejerboliger, da de ikke har følt sig sikre ved køb af en andelsbolig.

Det nye skema i forbindelse med en andelshandel skal indeholde økonomiske nøgletal, så både sælger og køber er sikre på, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser, når handlen er gennemført. Derudover bliver der fastsat krav om, at penge- og realkreditinstitutterne skal udlevere finansielle nøgleoplysninger til andelsboligforeningerne.

Endnu et punkt i den nye lov er, at der er blevet indført (1. juli 2013) en karensperiode, hvilket betyder, at nystiftede andelsboligforeninger de første to år ikke må benytte sig af en valuarvurdering og offentlig vurdering, hvilket har været skyld i, at nogle foreninger tidligere er blevet for højt vurderet, hvilket man nu ønsker at undgå med en karensperiode.

Lokkedåsen er længere væk

Der har nok været nogle lejere, der er blevet lokket til at stifte en andelsbolig, fordi nogle valuarer har lokket med en høj pris. Nu kan man sige, at lokkedåsen er længere væk med de her to års karensperiode. Dog har man ikke helt elimineret risikoen for alt for høje priser, da det kun er to år.

Efter planen træder den nye lov i kraft pr. 1. januar 2014.

Loven indebærer:

1) En skærpelse af sælgers oplysningspligt, så denne skal udlevere nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen før der handles.
2) Indførelse af en karensperiode på to år for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom.
3) Indførelse af en oplysningspligt om eventuel udbetalt offentlig støtte til opførelse af en andelsboligforening.

Kilde: Ministeriet for by-, bolig- og landdistrikter