Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Nu skal bygninger gøres mere energieffektive

Regeringens energiplan vil få stor betydning for byggeriet: Tre konkrete initiativer vil sætte ind mod velkendte barrierer for energibesparelser. Dansk Byggeri roser regeringen for at sætte særligt fokus på offentligt ejede ejendomme

Regeringens energiplan vil betyde, at indsatsen for at gøre bygninger mere energieffektive, nu vil blive speedet op. Ifølge Dansk Byggeri indeholder planen tre konkrete initiativer, som kan mindske eller fjerne de barrierer, som bygningsejere og brugere i dag støder på – og som har afholdt dem fra at iværksætte nogle af de mange oplagte muligheder for at opnå besparelser på energiregningen.

For det første afsættes der midler til, at der kan ske en mere systematisk kortlægning af, hvor det bedst kan betale sig at gennemføre besparelsestiltag. Både for bygningsbrugere og byggeriets virksomheder vil en afdækning af de mest interessante delmarkeder – dvs. de bygninsdele og løsninger, som vil give den største besparelseseffekt – fjerne meget af den træghed og usikkerhed, som hidtil har præget markedet for energirenoveringer.

For det andet vil hele den komplekse lovgivning, som ejendomsmarkedet er omfattet af, blive scannet for at lokalisere de bestemmelser, som mindsker ejere og brugeres incitament til at gennemføre besparelsestiltag, der ellers ville være fornuftige og rentable. Det drejer sig bl.a. om lejelovgivning, låneadgang m.m.

For det tredje vil bygningsejere og – brugere indirekte blive belønnet for at gennemføre energibesparelser. Det sker ved at de vil modtage energisparebeviser, som kan indløses med kontanter hos energiselskaberne – altså en måde, hvorpå den enkelte boligejer kan nedbringe sin håndværkerregning.

Ifølge direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, er der tale om tre effektive og tiltrængte instrumenter, som regeringen nu stiller til rådighed for ejendomsmarkedets kunder og leverandører. Det er allerede gennem en række analyser blevet påvist, at der ligger et meget stort besparelsespotentiale i bygningsmassen og venter på at blive realiseret. Med de nye virkemidler, som regeringen lancerer, får både husejere og håndværkere nu langt bedre muligheder end hidtil for at kunne prioritere og optimere deres beslutninger. På den baggrund er der gode udsigter til at forvente, at energieffektiviseringen af bygningsmassen vil blive speedet op.

Næsten halvdelen af al energi i Danmark anvendes i bygninger – heraf langt den største del til opvarmning. Af det samlede varmeforbrug tegner boligmassen sig for ca. 75 %, erhvervslokaler for knap 20 % og offentlige bygninger for godt 5 %. Selvom boligerne således rummer det helt store sparepotentiale, er der ifølge Michael H. Nielsen også grund til at rose regeringen for, at den sætter særligt fokus på offentligt ejede bygninger. Mange års erfaringer har vist, at det får en afsmittende virkning på resten af markedet, når det offentlige går forrest i byggeriets udvikling.

Kilde: Dansk Byggeri