Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Mulighed for længere løbetid ved nye SDRO obligationer

For særligt dækkede realkreditobligationer forventes få ændringer i de hidtidige værdiansættelsesregler, lånegrænser og løbetider i forhold til nuværende regler for realkreditlån.

Privat boligudlejning og andelsboligforeninger

For private boligudlejningsejendomme og andelsboligforeninger vil lånegrænsen fortsat være 80% af ejendommens værdi, hvis lånets løbetid ikke overstiger 30 år, og med maksimalt 10 års afdragsfrihed. Længere løbetid og/eller længere afdragsfrihed kan opnås, hvis belåningen begrænses til 70% af værdien, stigende til 75% i 2009.

Løbende opgørelse af ejendommens værdi

De nye regler stiller krav om, at både lånets og ejendommens værdi løbende skal opgøres. Det forventes, at det hvert 3. år for erhvervsejendomme skal kontrolleres, at lånet opgjort til aktuel markedsværdi stadig ligger inden for den maksimale lånegrænse.

Hvis den maksimale lånegrænse overskrides, skal kreditinstituttet stille supplerende sikkerhed overfor obligationsejerne. Men der bliver ikke tale om, at lånet af den grund kræves ekstraordinært nedbragt, men en sådan afdækning er både kapital og likviditets-belastende for kreditinstituttet og må forventes at have indflydelse på prissætningen på lånet.

Reglerne om særligt dækkede realkreditobligationer forventes at træde i kraft 1. juli 2007.

Kilde: Realkredit Danmark