Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Ministerens svar: Salget af KE’s energi stadig hemmeligholdt

Andelsportal.dk har været i dialog med Kristen Touborg MF (F) omkring salget af Københavns Energi’s elaktiviteter til DONG A/S. I den forbindelse har han stillet Klima- og Energiministeren Conni Hedegaard en række spørgsmål for bl.a. at få en detaljeret redegørelse vedrørende salget. Men desværre uden det store held, for ministeren skriver ordret ”De nærmere vilkår og betingelser indeholdt i aftalerne er underlagt fortrolighed.”

Andelsportal.dk havde naturligvis håbet, at ministeren kunne svare på hvorvidt Finansministeriet og dermed Staten, vidste at salget ville påføre de københavnske elforbrugere en ekstra regning på over kr. 400 mio. de første 18 måneder efter DONGs overtagelse. Pengene kommer i kassen ved en stigning af kWh prisen på grund af et, over for Andelsportal.dk, udokumenteret efterslæb, og ikke mindst ved en stigning af målerlejen på 440 %, som alene giver DONG en årlig indtægt på over kr. 100 mio.

Andelsportal.dk stopper ikke

Regningen er sendt videre til de københavnske elforbrugere, som INTET har fået ud af de mange penge. Helt grotesk, at dem som har skabt værdierne i Københavns Energi får lov til at finansiere købet for DONG. Nu er det blevet oplyst til Andelsportal.dk at salget er underlagt fortrolighed fra både Københavns Kommune og Finansministeriet, men det får os ikke til at henlægge sagen som uopklaret – nærmest tværtimod. Andelsportal.dk arbejder normalt ikke med begreber som konspirationsteorier, men denne sag bliver mere og mere betændt og speget.

Især når alle politikere på nær Kristen Touborg MF (F) forsøger at undslå sig og gemmer sig bag en liden flatterende hemmeligholdelsesaftale. Vi helmer med andre ord ikke før vi får et svar på hvem der har det politiske ansvar for at Københavns elforbrugere har fået en regning, som nærmer sig den halve mia. med hastige skridt. Det kan i den sammenhæng kun glæde os, at børsintroduktionen er blevet udsat på ubestemt tid, så ”vores” sag kommer frem i lyset. I yderste konsekvens kan DONG jo blive dømt til at betale pengene tilbage og det kan blive noget af en afregning!