Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Mini-elevatorer er god ide

I gamle ejendomme er der ikke plads til at opfylde de krav, der stilles til handicapvenlige elevatorer i nybyggeri. Det betyder, at der ofte helt mangler elevator i de gamle ejendomme. Men moderne mini-elevatorer kan forbedre livskvaliteten for tusinder af ældre i gamle etageejendomme.

Det er målet med et udviklingsprojekt, som er sat i gang af Grundejernes Investeringsfond og støttet af Ældresagen.

– Meningen er at finde tre-fire små elevatortyper, der vil kunne installeres i ældre ejendomme, fortæller udviklingschef Graves Simonsen fra Rådgivningsfirmaet SBS, der står for projektet.

– Vi afprøver forskellige typer, blandt andet for at finde ud af, hvor langt vi kan gå ned i størrelse – så man stadig kan være der med en rollator. Graves Simonsen siger, at kommunalbestyrelsen allerede i dag kan give tilladelse til at installere små elevatorer, der ikke lever op til ideal-kravene.

At få installeret en elevator koster mellem en halv og en hel million. Det skønnes, at 350.000-400.000 boliger eller 30.000-40.000 opgange mangler elevator.

Kilde: Søndagsavisen.