Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Milliarder skjult i andelsboliger

Trods rekordbelåning på 6,5 mia. kr. på knap syv måneder i landets andelsboliger er der fortsat mindst 33 mia. kr. at tage af til forbrugsfest. Årsagen er bl.a. ændrede principper for værdifastsættelse.

Selv om indehaverne af landets 190.000 andelsboliger i øjeblikket låner op imod én mia. kr. om måneden i deres boliger, er det formentlig kun optakten til en endnu større forbrugsfest.

Siden en ny lov i februar gav mulighed for det, har andelsbolighaverne ifølge nye tal fra Andelsboligbogen ved retten i Århus belånt deres boliger med over 6,5 mia. kr. Men der er sandsynligvis fortsat mindst 33 mia. kr. mere at komme efter.

Brug af ændrede vurderingsprincipper har på få år fået de samlede friværdier i andelsboligerne til at stige fra omkring 27 mia. kr til over 40 mia. kr., skønner en af landets førende eksperter på området, vicedirektør i Nykredit, Bente Overgaard.

»Andelsboliger kan vurderes på forskellige måder, men et stærkt stigende antal andelsboligforeninger vælger nu de såkaldte valuar-vurderinger, som giver de største værdifastsættelser,« siger Bente Overgaard.

»I forvejen er belåningen på de 6,5 mia. kr. overraskende høj. Andelsbolighaverne har ligesom andre boligejere ønsket at frigøre deres værdier til forbrug, til istandsættelse eller til indfrielse af gældsposter. Og med de fortsat tårnhøje friværdier vil stigningstakten i belåningen sandsynligvis fortsætte lang tid endnu,« siger Bente Overgaard.

Det er især hovedbankerne Nordea og Danske Bank, der scorer gevinsten på andelsbolighavernes lånerus. Men også mindre banker som bl.a. Lån & Spar har kraftigt markedsført sådanne lånetilbud.

Større lån end forudset

Sandsynligvis er det dog ikke alle de knap syv mia. kr., der kan betegnes som nyudlån. En del af lånene har muligvis afløst andre lån, bl.a. forbrugslån, skønnes det i branchen.

Ifølge lederen af Andelsboligbogen, dommer Søren Sørup Hansen, er den samlede belåning højere end forudset, da loven trådte i kraft i februar.

Sammenlagt er der pantsat lån i 35.000 andelsboliger for gennemsnitligt godt 200.000 kr. Til gengæld er pantefogeders og inkassobureauers udlæg af gæld i andelsboligerne faldet markant i de seneste måneder.

I alt er der siden februar kun foretaget udlæg i 4.500 boliger. Det tal kommer bag på formanden for foreningen af inkassoadvokater, Peter Lunding Smith.

»Det burde være omtrent dobbelt så højt, målt ud fra landsgennemsnittet. Men mange inkassofolk har måske ikke været helt opmærksom på de nye inddrivelsesmuligheder. Andre afventer udfaldet af bebudede tvangsauktioner Derfor venter jeg, at antallet af udlæg i andelsboliger vil stige,« siger Peter Lunding Smith.

Kilde: Jyllands-Posten & ANDELSPORTAL.DK