Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

MF’er tager Dong sagen op med ministeren

Andelsportal.dk har som aftalt kontaktet Kristen Touborg, (MF) omkring salget af KE Energi til Dong.

Som tidligere omtalt kunne Andelsportal.dk før valget med glæde læse i Jyllands Posten, at Kristen Touborg (MF) ville tale med ministeren om Dong’s køb af KE i almindelighed og deres fordyrende el-målerleje (med 400 % fra 150 til 810 kr.) og højere kWh-prisen i særdeleshed. Vi tog efterfølgende kontakt til Kristen Touborg , som ganske rigtig ville stille ministeren et såkaldt §20 spørgsmål. Desværre blev valget udskrevet netop som vi talte med ham og derfor har vi været nødt til at afvente valgets resultat.
Det er som bekendt nu faldet på plads og vi har talt med Kristen Touborg igen, og aftalte at sende en resumé om sagen til ham. Det har vi nu gjort og glæder os til at følge sagens videre forløb. I mellem tiden er der jo skiftet minister på området og det er nu Connie Hedegaard (C), som Klima- og Energiministeren, der har ansvaret. Andelsportal.dk håber nu at sagen bliver undersøgt til bunds, så de åbenlyse urimelige prisstigninger bliver kaldt tilbage og ikke mindst tilbagebetalt til de Københavnske elforbrugere. Vi håber også at selve salget bliver offentliggjort for det har af uransagelige årsager været hemmeligholdt. Man kan kun gisne hvorfor!