Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Mere sikkerhed på el-området

Danskerne kan se frem til mere sikkerhed - både i hjemmet og på arbejdet. Senest pr. 1. juli 2008 skal alle bygninger i Danmark nemlig have installeret HPFI-afbrydere i elinstallationerne.

Overordnet findes der to muligheder for at beskytte sig mod elektrisk stød, HPFI-afbrydere eller jordforbindelse. Den ultimative beskyttelse er naturligvis en kombination af begge dele. Det har i en årrække været et lovkrav at have jordbeskyttelse og HPFI i nye elinstallationer i hjemmet, men der er stadig en del steder i den private boligmasse og i industrien, som mangler en af de to beskyttelsesmuligheder. Er der i forvejen installeret en HFI-afbryder kræves denne ikke udskiftet til en HPFI.

Hvis du som andelshaver eller din forening ikke fået installeret HFI eller HPFI-afbryder endnu, så vil Andelsportal.dk anbefale at I hurtigst muligt lægger opgave i udbud på vores portal, så vi kan finde leverandører som kan stå for installationen.

Højere sikkerhed generelt

En af grundene til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse om tvungen HPFI er, at der i dag på mange husholdningsapparater findes en stikprop, der fysisk passer i de danske stikkontakter, men ikke skaber forbindelse til beskyttelsesjorden. Jordforbindelsen forhindrer, at brugeren får stød, hvis der f.eks. opstår en elektrisk fejl i et apparat. I de senere år er der endvidere sket en række justeringer i de europæiske standarder for sikkerhed i elektriske husholdningsapparater. De justeringer gør det nødvendigt med jordforbindelse eller en anden form for supplerende beskyttelse, så som HPFI. Også den markante stigning i antallet af elektriske apparater i de danske hjem gør det relevant med det nye sikkerhedsmæssige initiativ.

Flere valgmuligheder

Indførsel af HPFI-afbrydere i alle installationer øger altså sikkerheden, og derfor kan det danske marked efter 1. juli 2008 åbnes for stikkontakter produceret efter fransk/belgisk standard. Sikkerhedsstyrelsen har valgt at tillade de fransk/belgiske blandt andet fordi, de giver bedre mulighed for jordbeskyttelse ved brug af importerede elektriske apparater med hybridstikpropper.

Sikkerhedsstyrelsen vil samtidig ændre normbladet for den såkaldte flade danske stikprop sådan, at eventuelle problemer ved blandede systemer fremover minimeres. Indførsel af fransk/belgiske stikkontakter i Stærkstrømsbekendtgørelsen betyder udover forøget sikkerhed formodentlig mere konkurrence på markedet for stikkontakter. Når der kommer flere udbydere vil konkurrencen antagelig presse prisen ned, sådan som det er sket i Tyskland, Frankrig og Sverige.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Sikkerhedsstyrelsen arbejder målrettet for en international standardisering af stikkontaktområdet.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen