Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Må man give bøde for udeblivelse ved arbejdsdag?

På andelsportal.dk får vi ofte henvendelser fra andelsboligforeninger eller andelshavere, som er i tvivl om bøder eller gebyrer i forbindelse med udeblivelse ved en fælles arbejdsdag.

Fælles arbejdsdage er udbredt i mange foreninger, fordi at foreningen sparer penge ved at udføre noget af arbejdet selv, samtidig med at en fælles arbejdsdag ofte styrker sammenhold og fællesskab beboerne imellem. Som medlem i en andelsboligforening har man som udgangspunkt ikke pligt til at deltage i arbejdsdage. Nogle foreninger vælger derfor at lade det være en del af foreningens vedtægter, at der er mødepligt til arbejdsdage, men man kan ikke tvinge andelshavere til at deltage. For at få flere andelshavere til at deltage i arbejdsdagene har nogle foreninger lavet en ordning, hvor andelshavere skal betale et gebyr eller en ”bøde”, hvis de udebliver ved en arbejdsdag.

Ingen straffende karakter

Møder et medlem ikke op på en arbejdsdag kræver nogle foreninger et gebyr for udeblivelsen. Som udgangspunkt anbefales det, at gebyret/afgiften eller bøden står i rimeligt forhold til værdien af det arbejde, som medlemmer hver især forventes at udføre på arbejdsdagen, idet foreningen i vid udstrækning har ret til at organisere sin egen drift. Modsat må afgiften ikke have et straffende element, således at foreningen forsøger at straffe de medlemmer, der ikke ønsker eller ikke kan deltage. Deltagelse i en arbejdsdag bør som udgangspunkt derfor altid være frivilligt.

Inddrivelse af gebyr og bøder

På trods af, at en boligforening gyldigt har vedtaget en regel om gebyr på en generalforsamling, og i foreningens vedtægter har indskrevet denne regel, så er det ikke sikkert, at gebyret under en retssag eller fogedsag kan inddrives.

Ordningen omkring deltagelse i arbejdsdage skal nemlig også fremgå af foreningens formålsparagraf, som i langt de fleste tilfælde beskriver, at formålet er at administrere og drive den pågældende forening.

Der er endnu ikke set eksempler på en domstolsafgørelse, som kan gøre reglerne om gebyr og arbejdsdage mere tydelige.

Rabatordning frem for gebyr

For at komme omkring det juridiske spørgsmål om at inddrage gebyrer, vælger nogle foreninger at lave en ordning, hvor der ikke opkræves bøder/gebyrer ved udeblivelse ved en arbejdsdag. I stedet dækker boligforeningen (og dermed andelshaverne) alle de udgifter, man har i forbindelse med en arbejdsdag. Andelshavere, som deltager i arbejdsdage får derefter et beløb for deres arbejde, som eksempelvis trækkes fra boligafgiften, som en form for rabatordning.

Læs også om arbejdsdag i foreningen i artiklen Tid til arbejdsdag.