Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Lovindgreb mod opløsning

Lovindgreb mod opløsning og salg af private andelsbolig-ejendomme
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen vil sikre udbuddet af billige boliger og fremsætter lovforslag, der skal bremse spekulative salg af private andelsbolig-ejendomme.
Bendt Bendtsen griber nu ind med et lovforslag, der skal bremse spekulative salg af andelsboligejendomme, som i den seneste tid har fået flere og flere andelsboligforeninger til at spekulere i at opløse sig selv og sælge deres ejendom til en langt højere pris, end de kan få efter andelsboliglovens prisregler.

Når en andelsboligforening sælger hele foreningens ejendom, så kan den frit sælges til den pris, som en investor er villig til at betale. Ofte sælges ejendommen videre til en ny andelsboligforening til ejerboligpriser. Dermed er andelsboligerne ikke længere koblet til priserne på det private udlejningsmarked.

Regeringen prioriterer et velfungerende boligmarked højt, og det skal være muligt for mennesker med almindelige indkomster at finde en bolig til en rimelig pris.

Med regeringens indgreb bliver det fremover kun muligt at videresælge en andelsboligejendom som privat udlejningsejendom. Dermed sikres det, at andelsboligsektoren fortsat er tæt koblet til det private udlejningsmarked og huslejereguleringen. Fremover kan en andelsboligejendom ikke opstå som en “ny” andelsboligforening, hvor prisen frit kan fastsættes.

Der er 182.000 andelsboliger i Danmark. I de seneste 5 år har 109 ældre private andelsboligforeninger – med 971 boliger – solgt deres ejendom. Alene i 2004 er der solgt 42 ejendomme. Meget tyder på, at der er en stigende interesse for de spekulative salg i de danske andelsboligforeninger.