Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Loftsrum blev dyrt for andelshavere

Vestre Landsret har netop ændret en afgørelse fra byretten, hvor andelsboligforeningen Skrænten i Storvorde i første omgang var blevet dømt til at betale 22.700 kr. i erstatning.

De nu tidligere ejere, et ægtepar, var med fra starten, da de nye andelsboliger i 2006 blev opført på Skrænten i Storvorde syd for Aalborg, og manden sad selv i den første bestyrelse.

Manden lavede selv det omdiskuterede loftsrum, men ifølge bestyrelsens vedtægter skal enhver form for forandring i eller udenfor boligen foreligges bestyrelsen. Men faktisk vidste den resterende bestyrelse, at manden var i gang med loftsrummet. 

Nægtede at godkende loftsrum

Efter at have boet i boligen i et par år ønskede ægteparret at sælge deres andelsbolig. Men i den forbindelse nægtede foreningens bestyrelse at godkende loftsrummet. Det betød, at de første interesserede købere sprang fra, men i 2009 vedtog bestyrelsen, at loftsrummet kunne godkendes, hvis at ægteparret fik udarbejdet arkitekttegninger samtidig med, at kommunen godkendte loftsrummet.

Men Aalborg kommune mente umiddelbart ikke, at loftsrummet krævede en udarbejdelse af arkitekttegninger, hvilket ægteparret, ikke overraskende, bakkede op.
Men bestyrelsen henviste herefter til, at andelsboligforeningen havde en fælles ejendomsforsikring, der var tegnet på betingelse af, at loftsrummene ikke var udnyttet. Dette bakkede det firma op, der havde opført bygningen.

Denne enighed fik manden til at rive loftsrummet ned, og herefter fik han solgt boligen. Kort efter lagde han sag an mod andelsboligforeningen med krav om 22.700 kroner, hvilken byretten i Aalborg bakkede op om.

Men da sagen endte i Vestre Landsret skete der noget andet. Her blev manden, der lagde sag an, idømt en bøde på 30.000 kroner for sagens omkostninger. Vestre Landsret hæftede sig ved, at bestyrelsen havde krævet arkitekttegninger på loftsrummet.