Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Kørselafgifter i København?

København vil indføre kørselsafgifter

Borgerrepræsentationen i København har sat et udredningsarbejde i gang for at finde en model for kørselsafgifter. Det sker på trods af, at regeringen kategorisk har afvist at bane vejen for afgifter på brug af vejnettet.

Københavnske politikere trodser nu åbenlyst regeringen og arbejder aktivt for at indføre kørselsafgifter. Efter sommerferien skal embedsmænd fremlægge en række skræddersyede modeller for, hvordan bilister kan opkræves en afgift for at benytte vejene i hovedstaden.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har netop sat udredningsarbejdet i gang. Dermed ignorerer politikerne, at både statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og vicestatsminister Bendt Bendtsen (K) så sent som i sidste måned kategorisk afviste at ændre lovgivningen, så kørselsafgifter kan realiseres.

Københavns miljøborgmester Winnie Berndtson (S) siger, at hvis regeringen kan anvise et andet instrument, der er lige så miljøvenligt og effektivt som kørselsafgifter, så vil det være fint med hende.
“Regeringen kan bare ikke blive ved med at sige nej til kørselsafgifter og bompenge. Derfor vil vi have udarbejdet en egnet model, der kan anvendes i København. Når vi er blevet enige om en model, som vi i København vil tage ansvaret for politisk, må Folketinget tage stilling og sige fra, hvis vi ikke må bruge den”, siger Winnie Berndtson.

Det er ikke afklaret, om bilister med bopæl i Københavns Kommune i givet fald vil skulle betale for at køre i deres egen by.
Venstres trafikordfører, Gitte Lillelund Bech, siger, “at de københavnske politikere må udarbejde alle de beslutningsgrundlag, de har lyst til. Men hvis de strider mod loven, må de ikke gennemføre dem. Det gør kørselsafgifter. Og det bliver de ved med”, siger Gitte Lillelund Bech.

Kilde: Berlingske