Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Konkurssager skaber unødvendige bekymringer

Medierne har i den senere tid dækket flere sager om andelsboligforeninger, der ønsker at opløse sig selv med en konkursbegæring. Èn af dem er Andelsboligforeningen Bangsbohus, der lige nu befinder sig et retsopgør med deres kreditor Danske Bank. Bangsbohus forsøger ligesom en række andre andelsforeninger at få lov til at begære sig konkurs, fordi foreningen har store økonomiske problemer. På andelsportal.dk viser en ny rundspørge blandt 2300 brugere at flere end hver fjerde andelshaver bekymrer sig for foreningens økonomi. De negative historier om andelsforeninger kan ifølge boligøkonom, Morten Skak, medføre faldende tryghed på andelsmarkedet og hos de enkelte andelshavere.

Usælgelige andele

I de senere måneder har beretningerne om en håndfuld andelsforeninger, der forsøger at få lov til at opløse sig selv og i stedet blive almindelige lejere, fået masser af presseomtale. De fem omtalte foreninger tæller tilsammen omkring 200 familier, der alle kæmper med ekstremt høje boligafgifter og usælgelige andelslejligheder. Én af dem er AB Bangsbohus, der er gået rettens gang for at få lov til at gå konkurs.

Foreningerne med håbløs økonomi er typisk stiftet i årene mellem 2005 og 2008. De blev stiftet med alt for optimistiske budgetter og ud fra meget høje ejendomspriser. Efter finanskrisens indtog er foreningernes ejendomsværdi faldet så markant, at flere af dem er blevet teknisk insolvente. Med andre ord skylder foreningerne flere penge end deres andele er værd og det har medført skyhøje boligafgifter, underskud på driftsplanerne og usælgelige andele. Foreningerne ser derfor ingen anden udvej end at opløse sig selv og i stedet blive boende i deres boliger som almindelige lejere.

Mere end 29% af andelshaverne har svaret ja til spørgsmålet: Frygter du for din forenings økonomi?

Kreditselskaberne, der har lånt foreningerne penge kæmper for at få foreningerne til at blive ved med at betale af på deres gæld, fordi de ellers vil blive ramt af store finansielle tab, hvis det lykkes andelsforeningerne at gå konkurs. I det omtalte tilfælde med Bangsbohus vil foreningens kreditselskab, Danske Bank, miste op til 50 millioner kroner.

29% af andelshaverne frygter for deres økonomi

I en rundspørge på andelsportal.dk er mere end 2300 brugere blevet spurgt om de frygter for deres forenings økonomi. Her svarer 29% ja til spørgsmålet om de er bekymrede for deres forenings økonomi. 13% af de adspurgte har svaret måske, mens 58% har klikket nej til spørgsmålet om de frygter for deres forenings økonomi.

Langt de fleste af landets andelsboligforeninger behøver dog ikke at bekymre sig for deres forenings økonomi og de 29% er derfor et meget højt tal. Der findes et stort antal foreninger, der har sund økonomi og som ikke behøver at lade sig påvirke af presseomtalen i forbindelse med konkurssagerne. Er man nervøs for foreningens økonomi er det altid en god idé at gennemgå budgetter, lån og vedligeholdelsesplaner med foreningens bank eller administrator for at finde ud af, om man som forening har en reel årsag til at være bekymret for foreningens økonomi.

Negativ omtale af andelsmarkedet

Morten Skak, som er boligøkonom fra Syddansk Universitet, har i forbindelse med Bangsbohus retssag udtalt til andelsportal.dk at den negative presseomtale kan have indvirkning på andelshaverne:

Hvis vi taler generelt om andelsboligmarkedet, så er det klart at negative historier om andelsboliger giver tilbageholdenhed hos potentielle købere og samtidig også faldende tryghed hos eksisterende andelshavere.

Mediedækningen af konkurssagerne kan ydermere medføre at andelshaverne har fået et større fokus på deres forenings økonomi:

Med al den ballade og eksponering, der har været i medierne er det min formodning, at andelshaverne i løbet af de sidste 3-4 år er blevet mere opmærksomme på deres forenings regnskaber, lån og gæld tilføjer Morten Skak.