Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Kommunerne må vise, at de magter opgaven

Efter pres fra Dansk Byggeri ser det ud til, at der kommer noget mere skred i kommunernes miljøgodkendelser. Siden kommunerne overtog opgaven med at udstede miljøgodkendelser for ombygninger, moderniseringer og nyopførelse af staldanlæg, er dette arbejde nemlig gået helt i stå. Dansk Byggeri peger på andre muligheder, hvis kommunerne ikke kan levere varen

Siden april har Miljøstyrelsen valgt ikke at reagere på henvendelser fra Dansk Byggeri om problemet med at få de lovpligtige miljøgodkendelser sagsbehandlet i de nye kommuner. Men efter direkte henvendelse til miljøministeren ser det nu ud til, at der så småt kommer gang i kommunernes udstedelse af miljøgodkendelser.

Miljøministeren har således indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne skal færdigbehandle mindst 1200 godkendelser efter reglerne i husdyrloven i 2008.

– Vi må konstatere, at Miljøstyrelsen ikke har demonstreret forståelse for vigtigheden af at kommunernes sagsbehandling og udstedelse af miljøgodkendelser af staldanlæg skal fungere. Nu må vi tro på, at når miljøministeren er gået ind i sagen, betyder det, at aftalen med Kommunernes Landsforening vil blive opfyldt, siger afdelingschef Niels Nielsen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri har for at fremme sagsbehandlingen fremlagt flere ideer effektivisering af kommunernes sagsbehandling, men muligheden for en privatisering af sagsbehandlingen kan også komme på tale.

– Men nu og her handler det om, at kommunernes miljømyndigheder kommer i arbejdstøjet, så landbruget kan komme i gang med at bygge staldanlæg efter de regler, som regeringens har pålagt landbruget. Så må vi se om kommunerne evner at leve op til den indgåede aftale mellem miljøministeren og Kommunernes Landsforening.

Kilde: Dansk Byggeri