Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Københavnske andelsboligejere får gigantisk regning af kommunen

En gammel prisbestemmende klausul har bragt godt 3000 andeboligejere i klemme. Andelsboligforeningerne er bundet af gamle deklarationer, der fastlåser priserne på deres ejendomme til prisniveauet til 1918. I andelsboligforeningen København og Omegn vil hver andelshaver i gennemsnit få en regning på 329.500 kroner.

Klausulerne stammer tilbage fra perioden mellem 1918 til 1923. Dengang gav staten og kommunerne støtte til opførelse af andelsboliger i flere af Danmarks større byer. De blev etableret med det formål, at danskere i lavere indtægtsgrupper havde råd til at blive boende i byerne. Tilskuddet svarede til ca. 20 procent af byggesummen ved opførelsen. Til gengæld tinglyste kommunen deklarationerne, således at priserne på ejendommen ikke må stige. Stiger prisen, så tilfalder alle værdistigninger kommunen.

Siden aftalen blev indgået har alle kommuner droppet deklarationerne. Undtagen Københavns Kommune. Nogle andelsboligforeninger har altid været bevidst om deklarationen, mens deklarationerne i andre foreninger er gået i glemmebogen. Som følge heraf er en række andelshavere kommet i økonomisk klemme. I foreningen Grøndalsvænge, som ligger i København kan nuværende og tidligere andelshavere blive ramt

Københavns Kommune vinder

I maj 2014 tabte andelsboligforeningen A/B København og Omegn en retssag mod Københavns Kommune om tilskudsdeklarationerne. I de sidste 30 år har man i foreningen ikke taget hensyn til klausulerne og andele i foreningen er blevet handlet til overpris. Samtidig har andelshavere belånt deres andele på et falsk grundlag, idet lån er stiftet på en sikkerhed, som reelt ikke eksisterer. Det vil koste hver andelsboligejer i A/B København og omegn 329.500 kr. i gennemsnit at købe sig fri.

Andelsboligforeningen mente dog ikke at kommunen har ført kontrol med deklarationerne og deraf søgsmålet mod Københavns Kommune. Sagen var i Højesteret i maj, hvor Københavns Kommune fik medhold i, at deklarationerne stadig står ved magt.

Tre andre foreninger valgte at gå ind retssagen: A/B Kongedybet, A/B Polensgade og S/B Højdevangen var nemlig ramt af samme problem.

Ifølge Berlingske Tidende venter nu et hav af retssager mellem tidligere sælgere og købere af andelene og samtidig med Københavns kommune på sidelinjen. Københavns Kommune kan nemlig ifølge deklarationerne opkræve et beløb fem gange så stort, som hvis deklarationen bliver overtalt. Københavns Kommune har endnu ikke udtalt om de ønsker at opkræve dette beløb.

Liste over andelsboligforeninger med prisbestemmende klausul

Du kan se en liste over de andelsboligforeninger, der kan blive ramt af en kæmpe regning. Af listen kan du også se, hvilke foreninger der overholder deres kravene i deres klausul og hvilke der ikke overholder den, men som nu har indgået forlig med kommunen.