Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Københavns el-forbrugere tabte – Staten vandt

Efter mere end 1½ års behandling i Energitilsynet, faldt der endelig en afgørelse i sagen om Dongs køb af energidelen hos Københavns Energi. Og den gik forbrugerne imod.

Andelsbolig Nyt har løbende fulgt sagen, som startede, da Dong på overtagelsesdagen satte den årlige målerleje op fra 150 kr. til 810 kr. og samtidig lod kWh prisen stige. En samlet årlig ekstra omkostning for de Københavnske el-forbrugere på over 200 mio. kr. De tillægsindtægter har Energitilsynet godkendt, men har dog erkendt, at lignende adfærd ikke kan tolereres fremover, hvorfor der med deres hjælp blev fremsat et lovforslag, som skulle hindre dette i fremtiden.

Dong, Staten og Københavns Kommune de helt store vindere

Da Københavns Kommune og den danske stat blev enige om at sælge energidelen fra KE, havde de tilsyneladende en lumsk plan; At sælge KE til en anden statsvirksomhed, Dong, for 10 mia. kr., dele rovet og lade de forbrugere, som grundlæggende havde opbygget værdierne i KE, betale regningen. Det er i hvert fald den konklusion Andelsportal.dk må komme frem til, når hele forløbet analyseres. Vi har gentagne gange bedt om aktindsigt i salget hos bl.a. økonomidirektør Bjarne Winge fra Københavns Kommune og Klima- og Energiminister Connie Hedegaard; men fået at vide fra begge parter, at salget er hemmeligholdt. Årsagen til dette faktum kan man så kun gætte sig frem til – Andelsportal.dk har et kvalificeret gæt!