Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Københavnere dårligst til at sortere affald

Især haveaffald ryger helt ureglementeret i sækken, viser ny analyse.Vis mig din skraldespand – og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Er den fyldt til randen med haveaffald, er du nok københavner. For alt for meget græs, grene og visne blade ender i de københavnske skraldespande. I forhold til resten af landet smider byens husejere dobbelt så meget haveaffald i den almindelige container – frem for regelret at køre det på den lokale genbrugsstation.Det viser en undersøgelse af affaldet, som Frederiksberg og Københavns Kommune har lavet sammen med renovationsfirmaet R98. Knap 2.000 familier har i en uge fået analyseret indholdet af deres skraldespand. Folk i sikkerhedsudstyr har simpelthen sorteret efterladenskaberne i 11 bunker.

Én af konklusionerne er, at københavnerfamilier i eget hus generelt smider mere ud end resten af danskerne. Især haveaffaldet vejer til, selv om det er i strid med reglerne ikke at sende det til genbrug. »Mængden af haveaffald i restaffaldet er ca. et kg pr. husstand pr. uge, hvilket er omkring det dobbelte af landet som gennemsnit,« hedder det i undersøgelsen, der i denne uge vil blive fremlagt for politikerne i Frederiksberg Kommunes teknik- og miljøudvalg. Formand for udvalget rådmand Margit Ørsted (K) påpeger, at affaldsmængden er stigende.

»Vi er ret ambitiøse med vores affaldsplaner og har allerede mange tiltag i gang. Men borgerne skal være endnu bedre til at sortere deres affald,« siger hun.

Selv om der er lavet en ny ordning for papirindsamling, er der fortsat en betydelig mængde papir i skraldet. Omkring 80 kg papir bliver det til på årsbasis for hver husstand på Frederiksberg. Undersøgelsen peger også på, at man i etageejendomme med affaldsskakt er bedst til at sortere.

Kilde: JP