Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Klima- og Energiministeren ind i Dongs køb af KE

Andelsportal.dk har længe undersøgt salget af KE’s energidel til Dong, da både målerleje og kWh prisen steg voldsomt efter købet. Vi har bl.a. spekuleret på hvorvidt borgerrepræsentationen var klar over at salget ville få så store konsekvenser for de Københavnske elforbrugere.

Vi bad derfor om aktindsigt hos Københavns Kommune, men fik at vide af kommunens økonomidirektør Bjarne Winge, at salget var  hemmeligstemplet af  konkurrencemæssige årsager. Sjovt nok var selvsamme økonomidirektør medlem af Københavns Energi  Holding A/S’ bestyrelse og burde kunne svare på om de ansvarlige politikere kendte konditionerne.

MF’er tager sagen op

Vi har tidligere talt med Kristen Touborg (MF) fra SF, som heldigvis har vist sig at være meget interesseret i hele forløbet. Han har i denne sammenhæng stillet spørgsmålet om salget til ministeren via Folketingets Energipolitiske Udvalg. Spørgsmålet  blev stillet hér kort før jul, så vi regner ikke med at få svar før tidligst midt i februar. Andelsportal.dk mener, at de Københavnske forbrugere har en ret til at få et indblik i salget af den energivirksomhed, de grundlæggende selv har finansieret. Så vi håber at ministerens svar vil kaste lys over sagen.

Ophavsretten tilhører Andelsportal.dk. Informationerne må alene anvendes til egen, ikke-kommerciel brug.