Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Klar, parat, oversvømmelse

Ændringer i klimaet har i de senere år medført flere og flere oversvømmelser og resulteret i vandskader i et højt antal danske boliger og ejendomme. I december 2013 medførte Bodils stormflod at DMI kunne melde om vandstande, der i lokale områder var højere end nogensinde. Ligeledes har større og mere hyppige mængder regn resultereret i at den danske befolkning er blevet bekendt med glosen monsterregn og man har set problemer med at aflede vand via det danske kloaknet. Flere og flere andelsboligforeninger er derfor begyndt at investere i udstyr og løsninger, der kan sikre deres ejendom mod stormflod, oversvømmelser og skybrud.

Kælderen er fyldt med vand: Møbler og inventar flyder rundt, gulvet er ødelagt og elinstallationerne står ikke til at redde. Oversvømmelse af andelsforeningens arealer kan blive en omkostningsfuld og ubehagelig affære. På trods af at mange arbejder på at sænke energiforbruget, og således også udledningen af drivhusgasser, må man erkende, at der er behov for at tilpasse bygninger og anlæg til de ændrede vejrforhold.

Hvordan kommer vandet ind?

Oversvømmelser af en andelsforenings grund skyldes ofte, at der i en periode kommer så meget nedbør, at afløbssystemet ikke kan nå at bortlede vandet. Ifølge Teknologisk Institut viser analyser af historisk nedbørsdata, at der kommer en større årlig mængde regnvand og samtidig også flere regnbyger med højere intensitet. Særligt sidstnævnte kan have stor indvirkning på kloaknettets funktion og kan resultere i at vandet i kloaknettet løber tilbage og op ad riste og ind i kældre. Meget kraftige belastninger af kloaksystemet kan ligeledes resultere i at udendørsarealer står under vand og regn kan løbe ind i ejendomme og huse via sprækker ved døre og vinduer.

Vandskader kan også forekomme ved deciderede oversvømmelser forårsaget af en stormflod, som den mange danskere oplevede under stormen Bodil i december 2013. Under en stormflod er det især huse og bygninger, der er beliggende ved kysterne, som er udsat. Ved en stormflod kommer vand ofte ind i bygninger via lavtliggende døre, kældre, udluftningsriste eller lysskakter. Man kan undersøge om foreningen er beliggende i et område med risiko for stormflod ved at anvende Miljøministeriets kort for klimatilpasningsplaner.

Vand i foreningens kælder kan også skyldes byggeteknisk problemer, der gør kælderen ekstra udsat i perioder med meget regn. Dette skyldes ofte at bygningen eksempelvis mangler omfangsdræn eller drænlag i kælderen.

Til kamp mod uønsket vand

Firmaet Stormflodssikring har specialiseret sig i beredskabsløsninger, der kan forhindre oversvømmelser af bygninger og bygningsdele. Jan Foster, som er stifter af firmaet og uddannet bygningskonstruktør fortæller, hvordan man bedst kan sikre sin ejendom mod oversvømmelser: Den bedste sikring man kan lave er én, der holder vandet væk fra bygningen og som altid er aktiv. Dette gør sig gældende for skybrud. Ved stormflod har man længere varsel og sikringshøjden kan være noget højere, hvorfor en permanent sikring besværliggøres. Derfor er en beredskabsløsning ofte at foretrække her. En beredskabsløsning er når man aktivt går ud og gør noget i en oversvømmelsessituation.

Jan Foster er også partner i Dansk Skybrud Rådgivning, som udfører rådgivning til bygningsejere om, hvordan de kan sikre en ejendom mod oversvømmelse fra skybrud og stormflod. Vi gennemgår en bygning fra kælder til kvist og sikringsstrategi formuleres. Sikringsstrategien er en succes, hvis man kan etablere en sikring, der ikke er afhængig af at personer skal udføre en handling for at bygningen er sikret, altså en 24/7 sikrin fortæller han.

Når man gennemgår bygningen og lægger en strategi mod oversvømmelser skal man være særligt opmærksom på højden på bygningens gulve og bygningens lavere, udsatte områder:
Under inspektion af bygninger holder vi øje med nedgange til kældre, lyskasser eller udblæsning fra vaskekælderen. Nogle vil have sikret varmekælderen, mens andre vælger at købe eksempelvis sandsække eller mobile aluminiumsvægge, som de kan barrikadere sig med i tilfælde af en oversvømmelse. tilføjer Jan Foster.

Etabler en handleplan

Jan Foster påpeger, at det er vigtigt, at man i foreningen har en handleplan for hvilke procedurer man skal følge, så man er klar, hvis man er oversvømmelsestruet. Hvem er ansvarlig for hvad og i hvilken rækkefølge skal tiltagene udføres? Hvem skal man kontakte, hvis det går galt?
Det lyder måske omstændigt, men jeg vil anbefale at man i foreningen engang om året holder beredskabsøvelser. Eksempelvis til den årlige havefest. Så får man afprøvet om alle kan huske, hvor udstyret er placeret, hvordan det anvendes, samt om alt er tilstede. I sidste ende kan beredskabsøvelser have stor indvirkning på udfaldet, når foreningen er oversvømmelsestruet fortæller Jan Foster.

Samarbejd om at udbedre skaderne

I kølvandet på decemberstormen Bodil besøgte Jan Foster en række af de stormflodsramte områder på Fyn og Sjælland. Det var især samspillet mellem menneskerne i de berørte områder, som efterlod et indtryk: I Kerteminde talte jeg med nogle mennesker, som fyldte sand i sandsække for at sikre nabohuset, hvor der ikke var nogle hjemme. I Roskilde slog bølger ind mod Vikingeskibsmuseet, men et imponerende højt antal mennesker stimlede sammen for at se museets kamp mod stormfloden. Jeg tror Vikingeskibsmuseet slog rekord i besøgstal den dag.

Er skaden sket og er man blevet ramt af en oversvømmelse, anbefales man derfor at reagere hurtigt. Har man en pumpe bør man sætte denne i gang hurtigst muligt. Hjælp hinanden og red alle de genstande, der kan reddes fra vandskader og forsøg at kontakte foreningens forsikringsselskab for nærmere instruktioner.

Forsikring

Forsikringen dækker som regel vandskader, hvis de er forsaget af et decideret skybrud eller en stormflod, da vandmængder af dette omfang ikke han håndteres af en normalt vedligeholdt kloak. Det er derfor vigtigt at foreningens kloakker er velholdte, for ellers kan man risikere at forsikringsselskabet ikke vil dække skaderne.

NB Har man i andelsboligforeningen problemer med oversvømmelser som følge af store mængder regn, så kan en faskine være en god løsning.