Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Jyder dyre trods diæt

Jyder er på trods af diætpenge og en lavere timeløn dyrere at have i arbejde i København

De københavnske byggehåndværkeres bekymring over, at de jyske håndværkere tager arbejdet fra dem, skal måske ses i et noget andet lys, end hidtil antaget.

TIBs, Træ-Industri-Byg, argumenter om, at de jyske håndværkere på grund af diætpenge skulle være billigere at have i arbejde, skydes i sænk af beregnerkontoret Exact A/S, der udfører beregninger og kalkulationer på licitationer mv. for byggevirksomheder.

– TIB mener, at en jysk håndværker kun får 125 kr. i timen, mens en københavnsk håndværker får 180 kr. i timen. Jyden får så oveni diætpenge, og det antydes, at den jyske virksomhed så kan spare på de sociale omkostninger, fordi de beregnes af timelønnen, som jo er lavere, siger adm. direktør Aksel Christiansen fra Exact A/S til Dagbladet Licitationen.

Jyden 6,81 kr. dyrere

– Faktisk koster en jysk håndværker ifølge mine beregninger 6,81 kr. mere pr. time end en københavnsk håndværker, så jeg mener at baggrunden for at mange håndværkere fra provinsen søger arbejde i hovedstadsområdet må skulle findes i andre årsager end den direkte udbetalte svendeløn og diæter, siger Aksel Christiansen til Dagbladet Licitationen.

Beregningen viser, at en jysk bygningshåndværker som har en timeløn på 125 kr. for virksomheden koster 58 kr. i sociale ydelser, søgne- og helligdagsbetaling mv. (svarende til 46,4 pct., red.) Diæten pr. time ved arbejde i København er 76,53 kr., svarende til 574 kr./dag.

Nettoprisen før firmaets tillæg for omkostninger og avance er således 259,53 kr.

Højere timeløn

Den københavnske håndværkers timeløn sættes til 180 kr. Hertil lægges de sociale ydelser, søgne- og helligdagsbetaling mv. på 72,72 kr., svarende til 40,4 pct. Det giver ialt 252,72 kr./time, hvilket er 6,81 kr. billigere end den jyske håndværker.

– Det skal lige tilføjes at årsagen til, at socialprocenten er højere ved den lave udbetalte timeløn er, at visse af de arbejdsgiverbetalte ordninger er faste beløb pr. time, uanset timelønnens størrelser, siger Aksel Christiansen.

TIB har hen over sommeren i pressen harcelleret over, at de jyske håndværkere tager brødet ud af munden på dem, fordi diætudbetaling anvendes som en del af lønnen, hvorfor virksomheden så sparer udgifter til de sociale foranstaltninger.

Kilde: © Dagbladet Licitationen /