Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Juridisk klemme giver andelsboligforening økonomiske problemer

I Køge ligger en andelsboligforening med 33 andelsboliger, 2 lejemål og et erhvervslejemål, som er havnet i en ganske uheldig situation: foreningen havde alvorlige problemer med skimmelsvamp, fik bevilget penge til bekæmpelse af problemet, men kan nu ikke få deres penge, fordi de af sundhedsmæssige årsager påbegyndte renoveringen før pengene var udbetalt.

Da Andelsboligforeningen Værftsgården ønskede at igangsætte et projekt med nye altaner tilbage i 2011, blev de af deres byggerådgiver gjort opmærksomme på, at de havde skimmelsvamp i foreningens kælder. De nye altaner blev udskudt og et større projekt for at komme af med skimmelsvampen blev iværksat.

Sundhedsfare

I 2012 ansøger foreningen i samarbejde med projektets rådgiver om at få tilskud via byfornyelsesloven til renoveringen. Sommeren 2013 bliver foreningen nødsaget til at igangsætte renoveringen af deres ejendom, fordi skimmelsvampen har spredt sig så meget, at det ikke længere er forsvarligt over for foreningens beboere, som er begyndt at have gener fra skimmelsvampen. Der var nogle beboere, som var begyndt at være generet af den skimmelsvamp, der var i deres bolig. De havde hoste, astmalignende symptomer og irriteret vejrtrækning forklarer Mette, som er bestyrelsesmedlem i foreningen.

Da byggeriet skal starte , 11 måneder efter at kommunen har modtaget ansøgningen om tilskud, sender foreningens bestyrelse et brev til kommunen, hvor de orienterer dem om, at foreningen er nødsaget til at igangsætte bekæmpelsen af skimmelsvampen: Vi skrev til kommunen at det hovedsagligt handlede om beboernes sundhed. Vi havde ventet et lille år på at høre mere om tilskuddet og vi kunne ikke vente længere forklarer Jesper, som er formand i foreningen.

Arbejdet var påbegyndt for tidligt

Af kommunens budgetter for 2014, som blev afsat maj 2013, fremgik det at der var bevilliget 1,8 millioner til Værftsgården og et tilsvarende beløb ville som følge af lovgivningen blive tildelt fra staten. Renoveringen ville i alt koste 7,5 millioner og en tredjedel kunne finansieres med tilskuddet (byfornyelsesloven). Af foreningens ansøgninger fremgik det, at arbejdet ville blive påbegyndt sommeren 2013.
Jesper viser kælderen frem: På trods af manglende tilskud er beboerne glade for, at deres kælder ikke længere er fyldt med skimmelsvamp

Fra de første undersøgelser blev lavet til en ny rådgiver kom ind, da blev det ved med at blive forværret. Havde vi skulle vente på at kommunen godkendte ansøgningen, så kunne vi jo først gå i gang nu. Det havde fordyret projektet og samtidig gik folk og blev syge forklarer Mette. Ydermere vidste beboerne også at de ikke kunne vente til at det blev vinter, fordi at nogle beboere under projektet skulle genhuses i pavilloner på foreningens parkeringsplads.

Langsommeligt sagsforløb

Sommeren 2014, mere end 2 år efter at foreningen har ansøgt om at få tilskud sidder foreningens formand og næstformand og livestreamer et byrådsmøde, hvor de ved, at deres sag er på dagsordenen. Her fortæller borgmesteren til bestyrelsens store overraskelse at andelsboligforeningen Værftsgården har trukket deres ansøgning om byfornyelsestilskud tilbage og det har vi ikke fortæller Jesper.

Bestyrelsen var tværtimod af den overbevisning, at de var i dialog med kommunen om deres tilskud. Vi var blevet oplyst om, at vi ikke kunne få tilskud, fordi arbejdet var igangsat for tidligt og vi ventede derimod på dispensation, men ansøgningen har vi altså aldrig trukket tilbage forklarer han.

Foreningen kontakter forvaltningen i Køge kommune og forklarer dem, at de ikke har trukket deres ansøgning tilbage, men at de derimod troede at de ville få en dispensation, fordi at det ikke længere var forsvarligt at udsætte byggeriet

Der har helt sikkert været nogle fodfejl oppe hos kommunen. Hele forløbet og sagsbehandlingen har bare ikke været i orden – man kan jo ikke vente, så lang tid i mere end to år, når man har de problemer med skimmelsvamp, som vi havde tilføjer Mette.

Skimmelsvamp:
Skimmelsvamp spredes via luften og er små svampe, der blandt andet kan gro i fugtige byggematerialer. Svampene og de sporer, som de udsender kan være sundhedsskadelige og giftige. Det er meget forskelligt hvordan man reagerer på skimmelsvampe, men det anslås at det især er allergikere og astmatikere, der er overfølsomme over for svampene. Har man mistanke om skimmelsvamp i sin bolig, kan man få en fagmand til at foretage en vurdering.

Lejligheder kunne ikke sælges

Èn af konsekvenserne ved at foreningen havde skimmelsvamp i deres vægge var, at de lejligheder, som de havde til salg. I 2012 var der 6-7 lejligheder til salg, som foreningen ikke kunne sælge: En skimmelsvampssag sælger ikke ligefrem lejligheder. Det har helt sikkert skræmt nogle væk. Vi havde et møde, hvor en ny beboer egentlig var klar til at købe, men som sprang fra, da de hørte om sagen og hele økonomien omkring det.

Mette stemmer i: Det er ikke en positiv ting at sige, at der noget der lusker rundt nede i kælderen og det er på vej op ad væggen, når man skal sælge en lejlighed.
I dag er der en enkelt lejlighed til salg, som på nuværende tidspunkt er fremlejet.

Huslejestigning løsning

For at komme problemerne med skimmelsvamp til livs måtte foreningen igangsætte en renovering, hvor problemer med skimmelangrebne celotex plader blev udbedret, der blev sørget for dampspærrer, og kælderen, hvor der nogle steder kun var 20 cm ned til grundvandsstanden blev tørhedsdampet. I dag er luftfugtigheden, som før blev målt til 100 procent nede på 20 procent og beboerne kan mærke stor forskel.

Renoveringen er finansieret via en huslejestigning på 15 procent. Pengene, som beboerne helle ville have brugt på de altaner, som var årsagen til at bygningen blev gennemgået. Vi er rigtig glade for at vi har løst problemerne og for resultatet, men det ville dog være dejligt, hvis vi kunne har brugt pengene på noget andet.

Firkantet system

Bestyrelsen i Værftsgården ved per dags dato stadig ikke om de får dispensation og tilskud fra sagen, men de ønsker ikke at pege fingre: Vi har ikke interesse i at hænge nogle ud, det handler om at formidle til andre, der skal søge at det er et rigtigt firkantet system og det er altså ikke så let at finde rundt i, når man blot er frivillig i en bestyrelse.

Værftsgården håber på at lovgivningen kan blive optimeret, således at sager som deres, hvor man ikke kan vente i flere år på at tilskud lander kan undgå at have så lang en sagsbehandlingstid. Samtidig vil de gerne råde andre foreninger til at være bekendte med problemstillingen, så de ikke havner i samme situation: Der sidder andre andels- og ejerforeninger rundt omkring, som måske kan havne i samme situation og derfor vil vi gerne gøre opmærksomme på problematikken.